2010-08-18

Hur mycket kommer S att höja skatten?

I en mycket illa underbyggd debattartikel på Aftonbladet går Mona Sahlin till angrepp mot regeringens skattepolitik gentemot pensionärerna. Låt mig bemöta några av hennes klavertramp:

  1. För det första påstår hon att jobbskatteavdraget är en straffskatt på pensionärerna. Men vad var i så fall avdraget för A-kassan? Dessutom är det intellektuellt ohederligt att påstå att en grupp, som dessutom fåt skatten sänkt sedan Alliansen tog över, "straffbeskattas" därför att en annan grupp fått en ännu större sänkning.
  2. För det andra påstår hon att en pensionär betalar 700 kronor mer i skatt än en löntagare, vilket tydligt motbevisas av nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström som på DN Debatt visar att det i själva verket är tvärtom. En löntagare betalar nämligen även arbetsgivaravgifter. En stor del av dessa är förvisso kopplade till olika former av förmåner såsom framtida pensioner och sjukförsäkring, men däri ingår även en s k allmän löneavgift på ca 9 % av lönen som är en ren skatt. Det innebär att en pensionär med 14 000 kronor i månaden beskattas nästan 300 kronor lägre än en löntagare med motsvarande inkomst.
  3. För det tredje påstår hon att regeringen betraktar pensionärer som bidragstagare. Det är inte heller sant. Det som motiverar jobbskatteavdraget är däremot att det ger ett incitament till alla som har en arbetsförmåga att söka jobb. Den offentliga välfärdens finansiering liksom våra framtida pensioner är beroende av att så många som möjligt bidrar med eget arbete. Utan bl a jobbskatteavdraget hade arbetslösheten varit betydligt högre och bromsen i pensionssystemet hade slagit till betydligt hårdare. Det hade verkligen inte gynnat landets pensionärer.
  4. För det fjärde kallar hon den inkomstskatt pensionärer betalar för en "pensionärsskatt". Men det är samma skatt som pensionärerna betalade under Göran Perssons tid. Nåja nästan, Alliansen har ju faktiskt sänkt den.
  5. För det femte ifrågasätter hon jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen. Man kan ju undra vilken planet Mona Sajhlin befann sig på när finanskrisen slog till? Har hon inte sätt hur vår omvärld har drabbats och hur lindrigt Sverige har kommit undan, mycket tack vare en mycket skicklig finansminister.
  6. För det sjätte hävdar hon, med stöd av en undersökning som PRO har gjort, att enbart Sverige skulle ha en högre skatt på pensioner än på lön. Men även här motbevisas hon av forskarna. OECD:s egna pensionsskattejämförelser visar att pensionärer betalar högre inkomstskatt (exklusive sociala avgifter) än löntagare i en majoritet av de undersökta länderna, till exempel Finland, Japan och Tyskland. Saleryd och Waldenström skriver vidare i sin artikel att "länderjämförelser är emellertid svåra att göra eftersom systemen skiljer sig åt. I vissa länder, exempelvis Sverige och Nederländerna, är pensionerna internationellt sett höga och beskattas relativt högt. Andra länder väljer i stället att betala ut lägre pensioner som sedan beskattas milt. Att då bara jämföra skattetrycket blir missvisande."

Men den kanske viktigaste beskedet är inte vad som står i artikeln, utan det löfte som saknas. Mona Sahlin skriver nämligen inte att hon ska sänka skatten för pensionärerna, bara att skillnaden mellan pensionärer och löntagare ska upphöra. Frågan blir då hur mycket kommer skatten istället att höjas för löntagarna? Och hur mycket mer kommer landets pensionärer att få betala i fastighets- och förmögenhetsskatt om Tomas Östros blir finansminister? Mot detta står en allians som redan har sänkt skatten för pensionärer två gånger och som utlovar yhtterligare sänkningar nästa år.

5 kommentar(er):

Bengt Svensson,  19 augusti 2010 10:02  

1. "Men vad var i så fall avdraget för A-kassan?"
Det är väl ett avdrag för inkomsters förvärvärvande, men jag antar du menar avdraget för fackföreningsavgiften. Den kan mycket väl ses som en straffskatt för icke fackligt anslutna, dom betalar ju något mer skatt helt enkelt.

2. Man kan mycket väl anse att en pensionär betalar arbetsgivaravgifter om man nu anser att en löntagare gör det. Staten administrerar och betalar till sig själv men redovisar ej eftersom det är ett nollsummespel, resonemanget klappat och klart.

3. "Det som motiverar jobbskatteavdraget är däremot att det ger ett incitament till alla som har en arbetsförmåga att söka jobb." Visst, man vill skapa ett arbetskraftsutbud som är större än efterfrågan, en klockren moderat våt dröm.

4. Vad är det för fel att kalla skatt på pension för pensionärsskatt? Är det lika fel att kalla skatt på inkomst för inkomstskatt?

Anonym,  19 augusti 2010 10:11  

Vad det är för del att kalla skatt på pension för pensionärsskatt?

Felet ligger i att man hävdar att regeringen INFÖRT en pensionärsskatt, när det i själva fallet är så att regeringen till och med SÄNKT den skatt på pension som tidigare regeringar med Mona Sahlin som statsråd.

Peter,  19 augusti 2010 19:33  

Bengt!

1. Det är väl i så fall även jobbskatteavdraget. Som löntagare har man som regel högre utgifter för arbetsresor, luncher och kläder än som pensionär.

2. Kvalificerat struntprat eftersom det inte heller utgår arbetsgivaravgifter på privata eller tjänstepensioner.

3. Så det är inte bra att de som kan arbetar och bidrar till vår gemensamma välfärd?

4. Möjligen skulle man då kalla det för pensionsskatt (det heter ju inte löntagarskatt). Men även pension är en inkomst, så det naturliga är att kalla det för inkomstskatt både för löntagare och pensionärer.

Men framförallt kan man inte som Mona Sahlin kalla det för en straffskatt på pensionärer, i synnerhet som Alliansen har sänkt den skattenivå som sossarna en gång har infört för pensionärerna två gånger och kommer att göra det igen.

Bengt Svensson,  19 augusti 2010 23:26  

Peter!

1. Mindre kostnader, vilken verklighetsuppfattning, va? Varför har man då semesterersättning när man inte har kostnader för arbetsresor, uteluncher, arbetskläder ...? De flesta andra har nog upptäckt att det går åt mer pengar om man vill ha en aktiv fritid än om man jobbar.

2. Tipsa oss gärna, hur undgår du arbetsgivaravgift om du köper privat försäkring för skattade pengar?

3. Frågan gällde väl hur vi ska hantera dom som har arbetat och bidragit till vår gemensamma välfärd.

4. Du har synpunkter på ordet straffskatt, men inte att nationalekonomerna gör arbetsgivaravgift synonymt med löntagarskatt.

Peter,  26 augusti 2010 21:09  

Bengt!

1. Det beror på kollektivavtal. har inget med skatter att göra.

2. Det gör du inte, men å andra sidan är den pensionen helt skattefri när den betalas ut. Den mesta pension som utbetalas är dock statlig (finansierad av delar av arbetsgivaravgiften), samt tjänstepension. Ingendera av dessa är belastade med arbetsgivaravgift.

4. Ja, varför skulle just en skatt på pensioner vara en straffskatt? Alliansen har ju dessutom sänkt den i förhållande till den nivån som sossarna en gång införde. att då beskylla Alliansen för att straffbeskatta pensionärer är rena hyckleriet.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP