2010-08-11

Fler poliser med Moderaterna

Statistik från Rikspolisstyrelsens visar att vi nu har 20 540 poliser i tjänst runtom i Sverige. Målet med 20 000 poliser är därmed uppfyllt!

Av dessa kommer 5 771 att arbeta i Stockholms län. Det innebär att Stockholms län kommer ha 979 fler poliser sedan Beatrice Ask tog över som justitieminister. Det är en ökning med över 20 %.

Mobila poliskontor
Vi har även öppnat fyra mobila poliskontor, på Stureplan, Medborgarplatsen, Roslagen och Söderort.

De ger hög synlighet och tillgänglighet på platser där det finns ett större behov, till exempel stora publika evenemang, platser med ordningsproblem, orter med utökad problematik på somrarna samt i samband med tipsmottagning vid grövre brottslighet m.m. Där de mobila poliskontoren har varit utplacerade har brotten minskat med över 30 %!

GPS
Enligt polismyndigheten i Stockholms län har alla nya bilar som levererats till myndigheten från och med 2009 en fast GPS inmonterad. De bilar som inte är utbytta har fått en GPS inmonterad i efterhand. Det innebär att ledningscentralen kan utnyttja resurserna bättre och snabbare få fram en patrull vid larm. Dessutom underlättar de för poliserna att snabbt hitta rätt.

Lokala poliskontor
Vi har öppnat 27 nya lokala poliskontor runt om i länet. Poliserna vid de lokala poliskontoren ska vara tillgängliga ute på gator och torg bland de människor som bor och verkar i området. På så sätt förbättrar de kontakten, lär känna och skapar ett förtroende, framför allt bland ungdomar. Syftet är att förstärka närpolisverksamheten och arbeta brottsförebyggande.

Att ha en moderat juistieminister gör skillnad.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP