2010-09-10

Därför behövs vägtunneln

Strax före sommaren tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för den framtida utformningen av Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och Högberga. Bakgrunden till beslutet är att Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att detta alternativ bäst löser trafikproblem i området.

Mellan Skärsätra och Högberga passerar dagligen drygt 12 000 bilar två järnvägsövergångar och slingrar sig igenom ett villaområde på en smal väg med många utfarter. Boendemiljön efter sträckan är mycket dålig, trafiksäkerheten bristfällig och framkomligheten under rusningstrafik begränsad.

Fastigheterna längs vägen är starkt påverkade av buller och avgaser. Barnens skolväg är osäker och den bristande framkomligheten är inte bara ett samhällsekonomiskt problem, bilar i kö släpper ut mer avgaser än bilar som rullar.

Den utredning som gjorts uppskattar investeringsnivån för bergtunnelalternativet till 410 miljoner kronor, plus minus 70 miljoner kr. Det innebär att kostnaden beräknas hamna i spannet 340 – 480 miljoner kronor.

För att inte bli vilseledda av en glädjekalkyl har man tillsammans med extern expertis beräknat kostnaden med hjälp av den s.k. successivmetoden, där man just tar med osäkerheter och risker.

Bergtunnelalternativet är en långsiktig investering som kommer att skrivas av på 50 år. Den beräknade kostnaden per år är drygt 18 miljoner kr, vilken kan ställas i relation till hela Lidingö stads budget på cirka 2 200 miljoner kr varje år.

Inte heller oppositionens eget förslag är gratis. Man föreslår att nuvarande väg breddas samt att två planskilda korsningar byggs i Högberga och Skärsätra. Det kräver att flera fastigheter delvis måste tvångsinlösas. Dessutom behöver en mittbarriär sättas upp vilket omöjliggör vänstersvängar från villautfarterna.

Kostnaden för oppositionens förslag kan uppskattas till ungefär 200 miljoner kronor, men att lägga så mycket pengar utan att på ett långsiktigt hållbart sätt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten är ett stort slöseri. Att dessutom försämra boendemiljön för de redan värst drabbade husägarna och deras familjer är rent ut sagt cyniskt.

En bra infrastruktur vinner man sällan några röster på, men när den är dålig påverkar den hela samhället negativt. Därför behövs vägtunneln.

1 kommentar(er):

Ola J Hedin (FP) 13 september 2010 08:02  

Tack för förtydligandet, det behövs eftersom det florerar så många tyckanden i den här frågan. Redan i juni gick Göran Tegnér (FP), vice ordförande i tekniska nämnden, ut och förklarade varför det så kallade noll-plus-alternativet inte är en framkomlig väg. Debatten med Centerpartiet har fortsatt på Lidingöliberalen, och idag bemöter Göran Tegnér på Vänsterpartiets utspel om att tunneln skulle vara oförenlig med en ansvarsfull ekonomisk politik på Lidingö i inlägget Skattesänkning ett vägval som går ihop!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP