2010-09-01

Nu sänker vi kommunalskatten en fjärde gång

Idag föreslår Moderaterna och Folkpartiet på Lidingö gemensamt en sänkning av kommunalskatten med 20 öre inför 2011. Den sammanlagda skattesänkningen sedan 2003 uppgår nu till 71 öre vilket motsvarar strax över 4 000 kronor per år för en normalfamilj på Lidingö.

Det är glädjande att vi nu för fjärde gången kan föreslå en sänkning av kommunalskatten för lidingöborna, och detta tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med en budget i balans. En låg kommunalskatt ökar lidingöbornas frihet att själva välja hur man vill leva sina liv, därför kommer vi att fortsätta arbeta för att sänka kommunalskatten steg för steg då stadens ekonomi så tillåter.

Samtidigt har vi satsat stora resurser på välfärdens kärna. Bl a har vi höjt skolpengen inom grundskolan med 26 procent och till gymnasieskolans olika program med mellan 30-76 procent. Stora satsningar har gjorts på att bygga ut förskolan och äldreomsorgen liksom att höja kvaliteten i skolan och förskolan. Vi har tydligt visat att man kan förena låg kommunalskatt och satsningar på välfärdens kärna.

Läs även: Lidingösidan

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP