2010-09-22

En mer nyanserad bild

I valrörelsens slutskede försökte de rödgröna att hänsynslöst utnyttja enskilda sjukförsäkringsfall för framställa Alliansregeringen som kallhamrad och hård. Men verkligheten är ofta mer nyanserad än de framstår i en valdebatt.

Redan i lördags kunde jag berätta om ett av dessa fall , där det visade sig att kvinnans situation inte alls berodde på den nuvarande regeringens politik utan ett regelverk som socialdemokraterna långt tidigare själva hade beslutat om.

Idag publicerar Försälringskassan ett pressmeddelande där de nyanserar bilden kring den mycket gripande berätelsen om Annica Holmquist:

Förtydligande om alternativ till sjukersättning

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om Annica Holmquist som fått avslag från Försäkringskassan på sin ansökan om sjukersättning (förtidspension). I samband med detta sade Försäkringskassan i fredags att vi kommer att presentera alternativa lösningar i ett möte med de berörda, vilket också skett under tisdagen. På grund av sekretess och hänsyn till den enskilde individen kan Försäkringskassan inte uttala sig i enskilda fall, men vi vill förtydliga att det finns andra möjligheter till ersättning från sjukförsäkringen än sjukersättning (förtidspension).

I de gamla reglerna som gällde fram till 1 juli 2008 fanns en möjlighet att bevilja tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) – denna möjlighet finns inte i dagens lagstiftning. I stället finns flera vägar att gå. Antingen sjukersättning (förtidspension) som man kan få om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt för all överskådlig framtid eller aktivitetsstöd som den får som deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Man kan också ansöka om förlängd sjukpenning i vissa fall eller fortsatt sjukpenning.

I en sådan situation som den Annica Holmquist och många andra befinner sig i, finns ett antal andra alternativ som gör att den enskilde inte behöver stå utan ersättning från försäkringen. Det handlar till exempel om aktivitetsstöd och efter tre månader i arbetslivsintroduktion kan man ansöka om sjukpenning igen.

I det aktuella fallet har Försäkringskassan sagt nej till ansökan om sjukersättning (förtidspension). Det är viktigt att framhålla att man alltid kan man begära omprövning av ett beslut. I första hand görs då en omprövning av ärendet hos Försäkringskassan. Det finns då möjlighet att komplettera och förtydliga de underlag som beslutet grundar sig på.

De alternativa möjligheter som finns har Försäkringskassan presenterat för Annicas Holmquists dotter som är ombud för sin mor.
Som läsare är det lätt att känna empati för de som hamnar mellan stolarna eller av andra skäl inte får det stöd som vi alla tycker är rimligt. Och det är varje regerings ansvar att rätta till eventuella brister i systemen. Men som framgår av Försäkringskassans information ovan är inte läget så svart eller vitt som oppositionen och media gärna vill måla upp.

5 kommentar(er):

Utlandssvensk,  24 september 2010 14:31  

Paul,
Har du några kommentarer på Fredrik Reinfeldts uttalande:

”Efter den senaste tidens attacker mot SD-politiker och störningar av partiets valmöten tar han avstånd från alla former av våld och hot. Han tillägger samtidigt att SD inte ska bli förvånade:

— Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.

Han beskriver det som Sverigedemokraternas hela idé att utnyttja allt i egna syften och att försöka framställa sig som värnlösa.”

http://hd.se/skane/2010/09/14/reinfeldt-vadjar-till-fornuftet/

Testa följande utsagor:

”Jag motsätter mig våld, men eftersom Israel för en agressiv och hatfylld politik ska judar inte bli förvånade om de drabbas av våld. Judarnas hela idé är att utnyttja allt i egna syften och att försöka framställa sig som värnlösa."

”Jag motsätter mig våld, men de som förespråkar avvikande sexuella beteenden som många kan finna stötande ska de inte bli förvånade om de drabbas av våld. De homosexuellas hela idé är att utnyttja allt i egna syften och att försöka framställa sig som värnlösa.”

Enligt min uppfattning är dessa påhittade utsagor helt likvärdiga med det FR kläckte ur sig. Att han ger offret själv skulden för gärningen är det ingen tvekan om.

Alla borde kunna se den fullständigt uppenbara paralellen med Repalus uttalanden om judarna i Malmö.

Om man medvetet och villigt stöder Fredrik Reinfeldt efter detta uttalande, då är man en ANTIDEMOKRAT.

Paul Lindquist 25 september 2010 18:21  

I dagens DN kan man läsa att Sverigedemokrater ofta uppträder på nätet anonymt eller med falska identiteter. Ligger nära till hands att tro att personen bakom inlägget ovan är en sådan.

I sak har Fredrik Reinfeldt naturligtvis helt rätt.

Utlandssvensk,  25 september 2010 19:42  

"Ligger nära till hands att tro att personen bakom inlägget ovan är en sådan."

Vad menar du? Antyder du att jag inte bor i utlandet?

"I sak har Fredrik Reinfeldt naturligtvis helt rätt."

Du begriper uppenbarligen inte själva grundprincipen i en fri och öppen demokrati, nämligen att ALLA ska ha rätt att framföra sina åsikter utan att bli utsatta för hot och våld. Jag anser t.ex att kommunister sprider hat mot högavlönade. Innebär det då att jag anser att de inte ska bli förvånade om några högavlönade personer börjar skjuta på dem? Nej, för jag är, till skillnad från dig och Reinfelt, en troende DEMOKRAT.

Homosexuella och judar utsätts för hot och våld i väldigt många länder och det är mycket vanligt att att detta ursäktas på just det sätt som Reinfeldt nu ursäktar våldet mot SD.

Det Reinfelt säger är nämligen detta: OM vi i majoriteten av någon anledning inte gillar en viss grupps budskap, då får denna grupp räkna med att bli utsatt för våld.

Jag har bott i 5 olika länder de senaste 15 åren och den fullkommligt besinningslösa hatkampanjen mot SD är något som är väldigt avvikande från debatten i andra västländer. Detta är helt ovärdig en demokrati och påminner betydlig mer om hur oppositionen behandlas i enpartistater.

Reinfelts uttalande är av exakt samma typ som vi har sett många gånger från diktaturer.

Här kán du läsa om fortsättningen på den väg du och Reinfelt vill vandra:

http://affes.wordpress.com/2010/09/25/nu-far-det-val-anda-vara-nog/

Aldrig i mina vildaste mardrömar hade jag för bara några år sedan trott att det var möjligt att en svensk statsminister skulle legitimera våld mot oliktänkande. Men nu är vi där. Att aktiva moderater INTE står upp och kraftfullt reagerar är fullständigt häpnadsväckande. SKÄMS!

Jarl Adelson,  26 september 2010 01:24  

På tal om SD och flyktingar. Anders Lago (S) vill att Lidingö tar emot många fler flyktingar.

Tänker ni göra det och i så fall hur många flyktingar?

Paul Lindquist 26 september 2010 12:52  

Utlandssvensk!

Det är en stor skillnad mellan att försvara och att inte bli förvånad.

Jarl!

Lidingö har ungefär lika många invandrare som genomsnittet i Sverige. Vi ska ta vår del av ansvaret och det tycker jag att vi gör. Bl a har vi nyligen kraftigt ökat mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Om Anders Lago (S) vill ha inflytande över politiken på Lidingö, är han välkommen att flytta hit och kandidera i nästa val.

Till dess kan han fundera på hur det kommer sig att Lidingö har avtal med Migrationsverket att inom ramen för vårt eget flyktingmottagande kan vi även ta emot flyktingar som inte längre vill bo kvar i Södertälje.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP