2010-09-15

Dyrare att bo på Lidingö med de rödgrönas politik

De rödgröna har meddelat att de vill återinföra förmögenhets- och fastighetsskatten. Förslaget, som går ut på att småhus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kommer få en höjd fastighetsskatt på 1 procent, drabbar Stockholms län högre utsträckning än resten av landet.

Lidingö tillhör en av de kommuner där skatten slår hårdast då drygt 46 procent av fastighetsägarna drabbas av högre kostnader direkt den 1 januari 2011. Ytterligare 43 procent ligger i riskzonen när den nya taxeringen genomförs 2012.

För att lugna oroliga fastighetsägare har de rödgröna lovat att inga ytterligare kommer drabbas vid den nya taxeringen 2012, men tidigare erfarenheter tyder på det motsatta. I samband med valet 1998 och 2002 utlovades att taxeringsvärdena skulle frysas och ses över, något som rann ut i sanden och fastighetsägarna fick istället ökade kostnader. Bristen på konkreta förslag på hur fastighetsskatten ska reformeras på sikt talar för att de kan komma att ändra inriktning vilket kan få förödande konsekvenser för fastighetsägarna.

Utöver den höjda fastighetsskatten vill de rödgröna även att fastigheter ska förmögenhetsbeskattas. Fastighetsägare riskerar alltså att drabbas av dubbelbeskattning. De som är ambitiösa och amorterar av sina lån drabbas hårdare när belåningsgraden minskar och den egna förmögenheten ökar. Denna straffbeskattning drabbar de som har låga eller inga lån alls på deras fastigheter, främst pensionärer vars betalningsförmåga inte motsvarar deras förmögenhet. Det skapar en osäkerhet som även drabbar vanliga husägarna när de rödgröna inte kan ge raka och tydliga besked.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP