2010-09-13

Låga kostnader på Lidingö

Dagens Samhälle har sammanställt och bearbetat statistik från SCB som visar att Lidingös kostnader ligger 7,5 % under den s.k. standardkostnaden*, vilket ger oss en 15:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det visar att vi bedriver vår kommunala service på ett effektivt sätt.

Men bra kan bli bättre. Bäst i landet är Danderyd vars kostnadsnivå ligger hela 14,9 % under standardkostnaden.

* = Standardkostnad för en verksamhet är den kostnadsnivå en kommun borde ligga på enligt staten och utgör grund för den interkommunala kostnadsutjämningen. Olika kommuner har olika standardkostnader beroende på sin befolkningsstruktur. Många förskolebarn ger en hög standardkostnad för förskolan, få äldre en låg standardkostnad för äldreomsorgen, osv.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP