2010-11-23

Trygga kommunala pensioner

Numera har kommunerna ett pensionssystem för sina anställda som liknar det som finns på övriga arbetsmarknaden. Varje år sätter vi av pengar till våra anställdas framtida pensioner i relation till deras löner och i enlighet med gällande avtal. de anställda kan dessutom i stor utsträckning själva välja hur deras pensionskapital ska förvaltas.

Men så har det inte alltid varit, utan fram till 1998 behövde inte kommunerna göra några pensionsavsättningar utan förväntades istället finansiera pensionsutbetalningarna i framtiden. Det var naturligtvis ett sätt att klara den mycket snabba expansionen i kommuner och landsting under 70-, 80- och 90-talen utan att behöva betala hela notan på en gång. Men vad man i praktiken gjorde var att skicka räkningen till kommande generationer istället (har vi hört det förut?).

Något krav på att skuldbokföra detta enorma åtagande finns inte heller, utan skulden redovisas enbart som en s k ansvarsförbindelse, vilket innebär att kommunernas soliditet ser oerhört mycket bättre ut än vad de egentligen är.

En del kommuner, däribland Lidingö, har dock avsatt medel även för den pensionsskuld som upparbetats fram till 1998. Enligt Dagens Samhälle hamnar Lidingö stad med våra 756 800 000 kronor på fjärde plats av Sveriges samtliga kommuner när det gäller mängden avsatt kapital för kommande pensioner.

Nu säger ju inte detta hur stor andel av pensionsskulden som är täckt eftersom listan inte tar hänsyn till kommunernas olika storlek, men i Lidingös fall täcker det avsatta kapitalet 92 % av skulden. Det innebär att vi kommer att kunna betala ut pensioner framöver utan att behöva dra in resurser från viktiga kommunala verksamheter såsom skola och äldreomsorg.

Den situationen är långt ifrån alla kommuner i, utan många kommer att tvingas att välja mellan kraftiga besparingar och rejäla skattehöjningar - för pensionsskulden kommer man inte undan, oavsett om man har satt av pengar till den eller inte.

Riktigt besvärligt kommer det att bli för hälften av landets kommuner, däribland Stockholm, Malmö och Göteborg, som inte har satt av en krona för att täcka denna pensionsskuld.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP