2010-11-08

Björn Samuelson - ny ordförande i fullmäktige

Den moderata fullmäktigegruppen på Lidingö har enhälligt beslutat att nominera Björn Samuelson till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell Treslow. Björn är idag ledamot av kommunfullmäktige samt styrelseordförande i Lidingöhem AB och Lidingö Stads Tomt AB. I det civila är Björn arbetsmiljöexpert vid Sveriges Byggindustrier och sedan i somras dessutom adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Om Björn säger valberedningens ordförande, Solveig Fröberg:

- Björn Samuelson är en man med stor integritet. Han är lyssnande, inkännande, förtroendegivande, ömdömesgill och ansvarstagande. Björn Samuelson har visat gott ledarskap, kan hantera formalia och allt med en stor portion humor.


Jag kan bara instämma. Björn är ett synnerligen bra val som har alla förutsättningar att leda fullmäktigesammanträdena på ett ypperligt sätt och samtidigt vinna respekt från alla partier.
Läs även: Lidingösidan

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP