2010-11-13

Feminism à la DN

I en nyhetsartikel i gårdagens DN avslöjas att det råder brister i jämställdheten i Stockholms skolor. Bland annat visar det sig att medan 70 % av flickorna tycker att deras lärare är bra och tar tillvara deras intressen upplever bara 45 % av pojkarna detsamma.

Undersökningen visar också att:
* Pojkars resultat över lag är sämre i alla ämnen utom idrott.
* Flickor upplever i många skolor sämre arbetsro.
* Fler flickor än pojkar klarar alla delprov i nationella proven i svenska.
* Pojkarna på de flesta skolorna har en sämre läsutveckling än flickor i årskurs 6.

- Det är ju fullkomligt självklart att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter att klara skolan oavsett kön. Många människor tror att jämställdhet bara handlar om kvinnors makt men det finns även strukturer som missgynnar pojkar, konstaterar skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Dagens Nyheters ledarskribent, Hanne Kjöller drar däremot slutsatsen att man bör införa feministiska flickskolor - för att flickorna ska "slippa hållas tillbaka av mindre begåvade och mer störande pojkar". Är det så den feministiska kampen numera ser ut på landets största ledarsida?

Läs även: GenusNytt

5 kommentar(er):

Unknown 16 november 2010 09:48  

Jag kan inget annat än att applådera! Mycket bra skrivet!

David,  16 november 2010 12:57  

Tack för ett mycket bra inlägg i jämställdhetsdebatten!

Anonym,  16 november 2010 15:14  

Bra och jag efterfrågar ledande politiker som du som vågar möta den del av feminismen som anser att tjer och kvinnor är ständiga offer och det svaga könet och som i detta fallet vill ha egna skolor trots dom är bättre än pojkarna. Ja då är man verkligen könsblind. Bra inlägg!!

Lisa,  16 november 2010 20:24  

Mycket väl talat, Paul.

Svaret på din fråga är att det är precis så feminismen ser ut. Inte bara på DN, utan generellt. Att blunda för eller till och med aktivt förvärra problem som drabbar pojkar och män - och att i alla lägen ge extra stöd och hjälp till flickor och kvinnor.

Anonym,  16 november 2010 22:16  

Bra skrivet. Byt ut Ask och låt Lidingö lämna EU och min röst är er. /Patrik

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP