2010-11-22

Grönt kommunalråd blir en moderat

Bara några dagar efter valet kontaktade Centerpartiets gruppledare Kent Ivarsson mig och förklarade att eftersom de nu var näst största parti hade de “gjort sig förtjänta av att ingå i majoriteten” och få ett eget kommunalråd.

När så inte blev fallet, kallade Centerpartiet det för slöseri med 2 nya kommunalråd. Slutsatsen man kan dra av detta är att det är slöseri bara när andra partier än Centerpartiet får kommunalrådsuppdrag.

Men skam den som ger sig. Enligt Lidingösidan vill Centerpartiet nu döpa om den oppositionsrådspost man avser att besätta efter årsskiftet till "grönt kommunalråd".

Vilka som blir kommunalråd bestäms dock av kommunfullmäktige och inte Centerpartiet. För att vara kommunalråd ska man ingå i majoriteten och ha ett eget ansvarsområde. “Grönt kommunalråd” blir således den moderat som utses till ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

1 kommentar(er):

Anonym,  24 november 2010 00:24  

Då blir det ju intressant att få veta i vilket avseende denne(a) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden verkligen blir grön i förhållande till den blåe Paul L.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP