2007-12-18

Nu går vi vidare

Igår beslutade kommunfullmäktige att avsätta 5 miljoner kronor för en ny friidrottsanläggning på Bosön och lika mycket till en ny konstgräsplan för fotboll på Vallen.

Avsikten är nu att gå vidare och teckna ett avtal med Riksidrottsförbundet där Lidingös ungdomar garanteras lika stor tillgång till friidrottsanläggningen på Bosön som man hittills haft på Vallen och på samma villkor. Trots att annat har påståtts i debatten har det hela tiden varit förutsättningen för stadens engagemang på Bosön.

Genom detta avtal kommer IFK Lidingö Friidrott, friidrottsgymnasiet och skolorna i övrigt att få en ny, fin och efterlängtad anläggning i en stimulerande miljö där lidingöungdomar kan träna sida vid sida med den svenska eliten. Vilken annan idrott eller plats kan erbjuda den möjligheten?

Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjar nu också en utredning för att i närmare detalj studera utformningen av Vallen där en ny konstgräslan och mark för upp till fyra nya tennisbanor ingår i direktiven. Inom området ryms även ett antal friidrottsgrenar såsom höjd, längd, kula och kortare löpsträckor. Det kan mer än väl tillgodose de närliggande skolornas behov liksom den spontana friidrottsaktivitet som IFK Lidingö Friidrott har lyft fram som så viktig för deras nyrekrytering.

Debatten har stundtals varit hård och känslorna har svallat på sina håll, men när nu inriktningsbeslutet är taget hoppas jag att vi kan ha en konstruktiv dialog med alla goda krafter inom såväl friidrotten som fotbollen och tennisen för att hitta en bra utformning av Vallen framöver.

2 kommentar(er):

Christer Westerberg 18 december 2007 19:02  

Paul!

För mig som moderat och anhängare av en fungerande lokal demokrati så var gårdagens forcerade beslut i fullmäktige ett absolut lågvattenmärke som jag aldrig trodde skulle kunna ske på Lidingö.

Partipiskan ven, underlag saknades och direkta felaktigheter framfördes i argumentationen. Detta resulterade i att ett undermåligt förslag röstades igenom.

Vad som var felaktigt? Jo, följande!

1.) Det har, i motsats till vad du sa, aldrig fattats ett styrelsebeslut i IFK Lidingö Friidrott som stödjer en flytt från vallen. Vänligen visa upp det protokollet!

2.) De "friidrottsytor" som ni kastat in i Vallenförslaget, i elfte timmen, tillgodoser inte på något sätt det behov som bla skolorna har, vilket du hävdar. Det krävs självklart rundbanor för det.

3.) Friidrotten får en fullödig arena på Bosön säger du. Var finns det förslaget? Vad menar du med en fullödig arena? 400 m på bana 1. 6 banor runt och 8 på upploppet? En fullvärdig friidrottsarena brukar innebära en som är godkänd för tävlingar samt har läktare, belysning, inhägnad, entre och parkering för publik, m.m.... Knappast det som visats i skissform i Lidingö Tidning. Hur kan du säga i TV att det är en fullvärdig arena som ska byggas på Bosön när en sådan inte ens finns på skisser och inget beslut är taget av RF?

4.) Du säger att du vet att det blir dyrare att bygga på Vallen än på Bosön och att Bosön kostar 10-12 MSEK. Var finns faktaunderlag som visar detta? Inget underlag för Bosöbygget har visats och ingen offert för en riktig renovering av vallen har tagits in, enligt din egen uppgift, så jämförelsen går ej att göra ännu. Däremot säger Svenska Friidrottsförbundets expert Richard Bryborn att 6-7 MSEK räcker för att utveckla vallen till en fullstor friidrottsanlägning. Det borde varit vägledande vid diskussionen igår och inte lösa antaganden som att ni hävdar att Vallens markförhållanden är orsaken till den högre kostnaden. Om du besökt Bosön och sprungit på den gamla friidrottsbanan som fanns där så skulle du veta att markförhållandena på Bosön är av minst lika dålig klass som på Vallen. De tidigare löparbanorna på Bosön var i mycket sämre skick än de som finns på vallen avseende gropighet vilket gjorde att de inte kunde användas och därför togs bort!

På Vallen däremot så finns redan läktare, parkering, eljus, inhägnad m.m. på plats vilket ger att investeringen minskar kontra Bosön. Jag vill veta om detta finns med i din, icke redovisade, kalkyl när du säger att det blir dyrare att bygga på vallen än på Bosön. Vänligen visa upp underlag som styrker det du hävdar!

När du nu skriver "Nu går vi vidare" så hoppas jag att du menar med folkomröstningen som krävts av nästan 6000 Lidingöbor som skrivit på för att friidrotten ska stanna kvar på vallen.

Demokratins trovärdighet kräver detta!

Bäst hade givetvis varit om du kommit till insikt tidigare och gjort en kvalitativ utredning av denna viktiga fråga för då hade slutsatsen blivit den uppenbara att det bästa är att utveckla vallen så att såväl fotboll, friidrott som tennis får sina behov tillgodosedda. Detta är fullt möjligt om viljan finns.

En folkomröstning kostar en massa pengar som kan användas bättre för Lidingös idrottare så ta tillfället i akt och kliv ner från de höga hästarna och låt förnuft gå före prestige. Låt den föreslagna utredningen ta fram ett förslag som verkligen lyfter vallen och tillgodoser friidrotten, fotbollen och tennisen och använd de 10 MSEK i budgeten på bästa sätt. Extra finansiering får friidrotten, fotbollen och tennisen stå för.

Respektera folkviljan, gör om och gör rätt!

/ Christer Westerberg

Paul Lindquist 19 december 2007 13:04  

Christer!

Det är starka ord du tar i din mun utan att ha närmare kännedom om den demokratiska processen. Man kan ha olika uppfattning i sak – det respekterar jag – men att slänga ur sig anklagelser om partipiska och dåligt underbyggda förslag är i sig ett lågvattenmärke. Varför skulle vänsterpartiet och kristdemokraterna stödja majoriteten om underlaget nu var så dåligt?

Så till dina numrerade kommentarer:

1. Just det beskedet fick kultur- och fritidschefen från den numera avgångne ordföranden. Vill du ha föreningens protokoll får du nog vända dig till föreningen.

2. Förslaget har inte kastats in i elfte timmen utan föreslogs redan första gången jag hade ett möte med den nye tillförordnade ordföranden och föreningen förde fram sin nya ståndpunkt. Min bedömning är att det mer än väl möter de 2 till 4 närliggande skolornas behov i samband med gymnastiklektioner (en resurs som Lidingös övriga skolor för övrigt inte har). I samband med friluftsdagar är de fullt möjligt och rimligt att utnyttja Bosön.

3. Det förslaget presenterade jag på fullmäktige i korta drag. Det är i första hand en träningsanläggning (något annat har aldrig påståtts), men ska kunna ha tävlingar upp till ungdoms-SM nivå. Vill du ha tillgång till mer detaljerad information får du gärna kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

4. Nja, det som har sagts är att kostnaden på Bosön ligger på 10 MSEK varav kommunen ska betala 5 MSEK. Sen vet inte jag vilka förutsättningar Richard Bryborn getts av friidrottsklubben när han uttalat att det skulle kosta 6-7 MSEK där, men någon ny anläggning såsom friidrottsklubben har presenterat sitt förslag till kommunen kan det i vart fall inte handla om. En liknande anläggning som byggts I Sätra i Stockholm med motsvarande markförhållanden gick på drygt 18 miljoner, och då är inte friidrottsutrustning som häckar, kastburar m m inräknat. Den som gjorde förfrågningsunderlaget där var just Richard Bryborn.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP