2007-12-06

S trakasserar moderat opposition

I Borlänge fick den moderata fullmäktigeledamoten Carl-Oskar Bohlin inte använda sin dator för att föra anteckningar under sammanträdet för fullmäktiges socialdemokratiske ordförande. När han då plockar upp lagboken för att se efter vilket lagutrymme som finns som stöd för detta förbud får han en tillsägelse om att det inte heller är tillåtet.

I Norrköping hindrades den likaledes moderata fullmäktigeledamoten Patrik Andersson från att presentera sin motion trots att det står i fullmäktiges arbetsordning i Norrköping att motionären muntligt får kommentera den i samband med att den lämnas in.

Är detta bara tillfälliga olycksfall i det politiska arbetet, eller finns det en tanke bakom dessa trakasserier mot en moderat opposition?

Källor: Dalarnas Tidningar Politikerbloggen Politikerbloggen2

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP