2007-12-04

Duktiga moderater behöver inte kvotering

Moderaterna har idag fyra mycket duktiga EU-parlamentariker. Det råkar vara två män och två kvinnor, den yngsta är 30 år och den äldsta 63. En av de fyra har invandrarbakgrund, men framförallt är de alla mycket bra representanter för moderaterna.

Dessa parlamentariker har blivit nominerade och valda utifrån sina åsikter och personliga kvalifikationer, utan någon som helst kvotering. Därför är det så obegripligt att läsa i SvD att den moderata partistyrelsen nu har beslutat att inför nästa EU-parlamentsval ska moderaterna för första gången i partiets historia tillämpa just kvotering.

Så sent som på partistämman diskuterades frågan efter en motion från M-kvinnorna och då beslöt stämman, partiets högsta beslutande organ, på förslag från just partistyrelsen att inte införa kvoteringen men att verka för en jämnare könsfördelning.

Vad har hänt på den dryga månad som gått som gör att de nu plötsligt skulle finnas ett behov av könskvotering till ett val där representationen ur såväl ett köns- som ålders- och etniskt perspektiv idag är i det närmaste idealisk?

Varför ger partiledningen upp en av moderaternas grundläggande värderingar, nämligen att först och främst se till individen och den kompetens och de kvaliteter som personen i fråga besitter?

Duktiga moderater behöver inte kvotering, de gör sig gällande ändå.

Övrig källa: DN

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP