2007-12-19

Låt oss aldrig mer behöva skämmas

EU-domstolens dom i det s k Vaxholmsmålet innebär att svensk arbetsrätt får en knuff i rätt riktning. Den innebär inte att den svenska modellens grundvalar åsidosätts, men att svensk arbetsmarknadslagstiftning måste anpassas så att den inte diskriminerar företag och anställda från andra länder.

Att vara del av en gemensam marknad innebär stora fördelar för Sverige och svenskarna, men vi kan inte både ha kakan och äta den. Det är otillständigt om facket utnyttjar sin makt till att genom ohemula krav förhindra eller försvåra för utländska företag. Det rimmar illa med den solidaritet facket så ofta främhäver som ett av sina vikigaste honnörsord och de skulle heller aldrig acceptera om samma sak hände deras egna medlemmar i andra länder.

När anställda ombudsmän stod i Vaxholm och skrek "Go home" till de lettiska arbetarna, då skämdes jag som svensk. Låt oss hoppas att vi aldrig mer behöver se ett sådant beteende på svensk arbetsmarknad igen.

Källa: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8

2 kommentar(er):

Anonym,  19 december 2007 20:29  

Bäste Paul!
Jag är Lidingöbo och moderat sen många år. Det förväntas kanske inte att jag skulle bli besviken på det här utfallet, men delvis blir jag det. Och något orolig blir jag inför framtiden, inte minst när jag hör er som är ledande politiker enbart se en sida av utfallet. Det viktigaste i ett samhälle, för den långsiktiga ekonomiska (demokratiska) utvecklingen och stabiliteten är att folkflertalet får hyggligga villkor. Dvs majoriteten måste ha jobb, hyggligga löner. Sedan kan de spara och konsumera, och så rullar hjulet vidare. Stora skillnader i föutsättningar, arbetslöshet och evt lönedumpning kan bli konsekvenerna. Hur skall vi kunna dra fördel av konkurrensen och låga priser samtidigt som vi riskerar att många blir utan jobb inom industri/bygg sektorn, evt lönedumpning? Vad bidrar detta till ekonomiskt, socialt och demokratiskt på sikt... Jag vet inte, men det är lite så jag tänker, är detta början på en utveckling i rätt eller fel riktning? Själv jobbade jag, när jag var yrkesaktiv, som tjänsteman. Kommer utvecklingen leda till konkurrens även då det rör s.k. kvalificerade jobb, blir det lönedumpning och arbetslöshet även där som följd osv. Hur ser EU på detta. Min slutsats är att ingenting är metafysiskt, politikerna måste ta ansvar för befolkningen och landet, så att det kan hålla ihop och fungera i en värld som utvecklas i en allt snabbare takt. Både på gott och ont. Det behövs starka åtgärder av politikerna för att ge trygghet, ingen regering som hotar jobb, välfärd och trygghet blir omvald, tror inte folk ens tillfälligt är beredd att gå med på detta (10-15 år). anledningen är at man måste bryta ner de stora frågorna på individnivå- det blir en människa som blir utan jobb, familjen får svårare- missnöjet växer osv. Om vi då talar om 10-000 tals människor så får det konsekvenser även för det politiska landskapet.

Paul Lindquist 20 december 2007 16:38  

Hej Anonym!

Jag förstår vad du menar, men domen i Vaxholmsmålet öppnar inte för lönedumpning. Tvärtom konstaterar man att ett lokalt fack har rätt att vidta åtgärder mot sådant.

Däremot säger man att facket inte i ett kollektivavtal får kräva att en utländsk arbetsgivare exempelvis ska betala för försäkringar som de redan har i sitt eget land för sina anställda eller som de anställda inte kan få del av. Inte heller får de försätta en utländsk arbetsgivare i en situation där denne under lång tid inte kan få besked om vilka lönevillkor som verkligen gäller.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP