2007-12-20

100 forskare kan inte avfärdas som tokstollar

Kanadensiska National Post har publicerat ett brev från 100 forskare till FN:s generalsekreterare där man ifrågasätter IPCC:s rekommendation att världen ska "stoppa klimathotet" och menar istället att man måste fokusera på att "möta den naturliga klimatförändring" som sker och som alltid har skett.

Forskarna menar bl a att de förändringar som skett i glaciärer och höjning av havsnivån inte avviker från de naturliga förändringar som sker över tiden. Likaså att temparaturhöjningarna under slutet av 1900-talet ligger inom ramen för de naturliga variationerna under de senaste 10 000 åren.

Man är också kritisk till att IPCC instruerats att bara ta hänsyn till den forskning som är gjord fram till Maj 2005. Därmed menar man att senare forskning som ifrågasätter människans påverkan på klimatet inte tas med i analysen.

Jag har tidigare på denna blogg och i andra sammanhang varit kritisk mot klimatdebatten som jag uppfattar som mycket ensidig och dogmatisk. Som amatör på området känner jag naturligtvis en oro för om det som IPCC säger är korrekt och vilken betydelse det då kan få för jorden och dess befolkning, men samtidigt blir jag alltid skeptisk när slutsater presenteras som etablerade sanningar som inte får ifrågasättas och när varje kritisk röst avfärdas som en tokstolle.

Men 100 forskare från hela världen som gemensamt ifrågasätter IPCC kan inte avfärdas som tokstollar. Om de har rätt eller fel är en annan sak, men deras rön är värda att tas på allvar.

All forskning gynnas av öppenhet och mångfald, detsamma gäller den offentliga debatten. Här har media ett ansvar för att klimatdebatten breddas så att allmänheten och framförallt beslutsfattarna får ett så brett underlag som möjligt inför kommande ställningstaganden.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP