2007-12-07

Välkommen dom

Igår fällde Göta Hovrätt tre kvinnojoursmedarbetare och en rektor för egenmäktighet med barn. Två av dem fick så hårda straff som 6 månaders fängelse, de övriga villkorlig dom och dagsböter. Det var en välkommen dom som tydligt visar att kvinnojourer och myndighetsrepresentanter inte får sätta sig över lagen.

Bakgrunden till domen är att mamman kidnappat sina barn trots att pappan haft ensam vårdnad och gömt dem i sex års tid. Utan kvinnojourens och rektorns hjälp hade detta brott knappast kunnat pågå så länge.

Det finns all anledning för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) att fundera på vilka värderingar som styr deras arbete. Alla män är inte djur och alla kvinnor är inte oskyldiga offer.

Källor: SvD SvD2 DN DN2

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP