2007-12-18

Taktik före ansvar

Socialdemokraterna väljer att att hoppa av en bred uppgörelse kring infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen. Detta trots att man är överens med Allianspartierna om vilka projekt som ska prioriteras.

Motiveringen är att man vill att trängselskatten ska användas till att finansiera kollektivtrafiksatsningarna medan staten ska finansiera Förbifart Stockholm istället för som föreslaget tvärtom.

För stockholmarna lär det inte spela så stor roll vilka pengar som betalar vad, bara de välbehövliga investeringarna kommer till stånd. Eftersom regeringen i direktiven lagt fast att trängselskatten ska gå till en Förbifart som socialdemokraterna vill ha är det obegripligt att de tar strid med Alliansen lokalt om finansieringen istället för att stå enad mot staten för att värna de regionala intressena.

Socialdemokraternas agerande visar att man sätter partitaktiska hänsyn framför att ta ansvar för Stockholmsregionens utveckling. Istället för en bred uppgörelse över blockgränserna vill man försvåra för Alliansen att lyckas med det socialdemokraterna själva har misslyckats med under årtionden - att få staten att satsa på en infrastrukturutbyggnad i Stockholmsregionen.

Källor: DN DN2 SvD SvD2

2 kommentar(er):

Anonym,  18 december 2007 15:26  

Om man läser artiklarna som du länkar till så framgår det väl snarast att nuvarande regering inte är ett dugg mindre Stockholmsfientlig än de tidigare s-regeringarna. Man sparar på Stockholm, eller som i det här fallet, låter stockholmarna betala för sin infrastruktur själva medan Norrbotten, Skåne m.fl. får satsningarna betalda av staten. Som borgerlig väljare tycker jag det är minst sagt skandal!!

Paul Lindquist 18 december 2007 17:08  

Cecilia!

Hittills har i alla fall signalerna varit att man är beredd att satsa mer pengar än tidigare regeringar på Stockholmsregionen. Låt oss därför se vad vårens infrastrukturproposition innehåller innan vi drar alltför långtgående slutsatser.

På en punkt är jag dock beredd att hålla med dig. Kraven på att Stockholmarna ska betala extra för sin infrastruktur i form av en trängselskatt som inte drabbar övriga landet är förstås en mycket stor besvikelse.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP