2007-12-04

Tomma löften från (s)

Vid gårdagens kommunstyrelse röstade socialdemokraterna emot att kommunen tecknar ett avtal där GT Vikingarna får stöd i sin finansiering av en ny, efterlängtad hoppgrop genom en sponsringinsats av Danica.

Malin Olssons (s) motivering var att den kostnaden skulle skattebetalarna stå för. Det må ju vara en socialistisk princip, men det hade varit hederligare om man då avsatt pengar i budgeten för den kostnaden.

Det är enkelt att vara i opposition. Då kan man tycka en hel del, men behöver inte fundera så mycket på att ta ansvar...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP