2009-07-25

Bra att läkare vägrar könsstympa småpojkar

Flera landsting och läkare vägrar att utföra könsstympning på ungar pojkar trots riksdagens uppmaning, rapporterar Dagens Nyheter. Det gör de rätt i.

Två av tre barnkirurger vill inte utföra ingreppet. Gustaf Rehn, klinikchef på Gotland kallar ingreppet för vad det verkligen är - ett övergrepp. Peder Drott, överläkare på landstinget i Östergötland formulerar sig lite byråkratiskt, men sätter ändå pricken över i:

"Av etiska skäl avlägsnas inte kroppsdelar, på ickemedicinsk indikation, på icke beslutsmässiga individer."

Trots det stora motståndet och att könstympning på pojkar strider mot såväl FN:s barnkonvention som Sveriges läkarförbunds etiska regler vill Socialstyrelsen att det ska regleras i lag att landstingen dessutom ska tvingas erbjuda ingreppet till de föräldrar som så önskar.

Motivet är att det annars skulle vara en otillåten begränsning av religionsfriheten. Det är, med all respekt, trams. För det första kan någons religionsfrihet aldrig innebära att någon annan ska tvingas bistå i dess utövande. För det andra, och desto viktigare, någons religionsfrihet får inte innebära att någon annan människa kränks. Och det är just det som sker när unga pojkar könsstympas.

1978 var Sverige ett föregångsland som förbjöd barnaga. Detta trots att det i bibeln står att "den man älskar, den agar man" och att det i fundamentalistiska kristna kretsar ofta anses motiverat just med hänvisning till bibeln.

Jag har aldrig, tack och lov, hört Socialstyrelsen hävda att förbudet mot barnaga skulle strida mot religionsfriheten. Det finns ingen anledning till att ett förbud mot könsstympning skulle göra det heller.

SvD Expressen Aftonbladet

18 kommentar(er):

Alex,  25 juli 2009 kl. 14:32  

Bra skrivet. Att vilja tillåta könsstympning grundar sig i en rädsla för att bli ansedd som främlingsfientlig, precis som så mycket annat i det här hycklande landet.

Anonym,  25 juli 2009 kl. 14:40  

Vet du vad du pratar om?? Könsstympning? Omskärelse är inte könsstympning. Det är ett mycket hygenisk sätt för att öka njutningnen för samlag. Redan 5000 år fk gjorde Egypterna. Du är okunning så därför borde du överväga och yttra dig om områden som du kan bättre, if any!
http://www.nymedicin.com/news/2000/06/08/Manlig_omskarelse_skyddar_mot_HIV-infektion.html

Jimmy Baker 25 juli 2009 kl. 14:56  

Mycket välskrivet - jag håller helt med, omskärelse är könsstympning och borde förbjudas och vara straffbart. Omskärelse på icke medicinsk grund skulle kunna erbjudas endast myndiga personer och med en avgift som väl täcker kostnaderna för ingreppet.

Anonym,  25 juli 2009 kl. 15:20  

Paul! du har helt rätt i att ta upp denna fråga. Sedan får man inte göra som en annan Anonym gör - hänvisa till en rapport och dra felaktiga slutsatser ifrån den. Det är sant att det hävdats att omskärelse påstås skydda mot HIV-smitta. Det gäller inte individen! Det är endast en mindre riskminskning för individen. Däremot minskar smittspridningen inom befolkningen. Studierna är gjorda på vuxna och kan inte säga om de som omskurits också ändrat sitt beteende och om effekten (minskad smitta) håller i sig mer än ett eller två år - den tid som studierna omfattat). Nu propageras kampanjer för omskärelse av pojkar före puberteten i områden med hög frekvens HIV-smitta (= Afrika) - men inte av nyfödda! Effekten av sådana aktiviteter har dock inte studerats vetenskapligt, däremot är det grupper som med megafon blåser upp vad studierna verkligen kunnat påvisa. Och hittills har ingen studerat vad som händer med de omskurna männen efter 3-10 år. Det är inte otroligt att flera av de omskurna männen då blivit smittade - genom lekmannapropagandan har de ju blivit informerade om att de "inte kan smittas"....

Anonym,  25 juli 2009 kl. 16:07  

@Paul
Jag har funderat på denna fråga under hela dagen efter mitt eget blogginlägg. Har talat med ett par riksdagsledamöter, läst svar på interpellationer i riksdagen, artiklar och bloggar. Efter att gjort en resa från bilder på nätet när små barn omskärs till att läsa artiklar med svåra komplikationer och rapporter från USA så har jag nu landat i att stå bakom denna rekommendation till landstingen.

Det finns etiska och moraliska ställningstaganden i detta som är helt förkastliga, men. Vi kan inte blunda för att 2/3 av de cirka 3000 omskärelser som görs idag i Sverige är gjorde "olagligt" i hemmet. Lagstiftningen är till för att minska lidandet, och till och med att barn mister livet under denna köksbords kirurgi som pågår.

Det finns även en skillnad på omskärelse och könsstympning enligt lagen. När det gäller kvinnor så är ordet omskärelse ersatt med ordet könsstympning detta eftersom det är olika uppsåt som ligger till grund för ingreppet. Genom den ändringen en ändring i lagen som gjordes 1999
kan den som begått brottet utomlands dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol även om gärningen inte var straffbar i
det land där den begicks.
Då skärptes även straffet. För normalbrottet är fängelse i högst fyra år i stället för tidigare två. För det grova brottet är minimistraffet nu två år i stället
för ett år som tidigare.

Anonym,  25 juli 2009 kl. 17:03  

Paul, vad är nästa steg med ditt och andras ressonemang, att vi erbjuder laglig aga av barn så att vi kan få bort "köks-aga"? Att vi legaliserar bordeller för att få bort "köks-våldtäkterna"?

Förstår du hur kortsiktig och ogenomtänk denna rekommendation är?

En långsiktig lösning vore tvärtom att kriminalisera icke-medicinska ingrep (övergrepp) som individen själv ej gett sitt medgivande till, och samtidigt satsa pengar på kunskap, utbildning och neutral forskning inom detta område.

Vidare vill jag poängtera att begreppet religionsfrihet just innebär att individen själv har rätt att välja religionstillhörighet. Individ är inte detsamma som familj.

Paul Lindquist 25 juli 2009 kl. 20:27  

Till dig som skrev det sista inlägget vill jag bara säga att du bör läsa bloggen lite noggrannare innan du kommmenterar.

Jag använde exemplet med förbudet mot barnaga för att illustrera att man faktiskt kan (och bör) i lag skydda barn även om det strider mot religiösa dogmer.

På intet sätt förespråkar jag ett återinförande av barnaga, tvärtom.

=================================

Till dig som själv bloggat om detta. Det hade varit bra om du inte var anonym, så hade vi alla kunnat läsa även ditt blogginlägg.

Jag håller med om att man inte kan blunda för att det förekommer tusentals övergrepp varje år av "privata omskärare", lika litet som man ska blunda för att det fortfarande förekommer kvinnlig omskärelse trots att det är förbjudet enligt lag.

Men jag tror inte att lösningen är att landstingen genomför dessa övergrepp på pojkarna istället, utan på samma sätt som samhället tydligt tagit ställning mot kvinnlig könsstympning och med hårda straff markerat sin syn bör man göra detsamma när det gäller pojkar.

Anonym,  25 juli 2009 kl. 21:16  

Bra och tydligt ställningstagande, Paul!

Det är INTE fråga om ett medicinskt indicerat ingrepp eller ett ingrepp som en vuxen individ själv tar ställning till.

Tillskyndarna menar att för att undvika kvacksalvare och kökbordskirurger så måste det tillåtas. Men detta är inte det samma som när legala aborter erbjuds för att undvika de illegala aborternas alla problem. Detta är fråga om religiösa dogmer som grund för kirurgiska ingrepp på barn. Det är integritetskränkande och att falla till föga för detta är att acceptera att religiösa dogmer gäller framför individens rätt. Parallellen med aga är därför slående!!

Anonym,  25 juli 2009 kl. 23:30  

Allt som e okänd, bara för att man själv inte är det så måste det vara fel! 80% av amrikanska männen är omskurna. Är det för att de e judar eller muslimer, eller är det kanske för att de gillar och tortera sina söner när de föds? vilket fall som helst är det baara att google ordet circumcision så får man reda på vilka fördelar som finns. Jag röstar även för att det ska vara lagligt att inte omskära sina pojkar...

Anders,  26 juli 2009 kl. 00:26  

Det finns inte någon ledig kapacitet i sjukvården, varför det självfallet inte är försvarbart att religiös omskärelse prioriteras på bekostnad av motiverade barnkirurgiska ingrepp.

—–

I praktiken utöver de föräldrar, som vill ha religiöst motiverade amputationer utförda på sina barn, en slags utpressning av svenska skattebetalare (och av svensk sjukvårdspersonal) med sina barn som tillhyggen.

Betala! annars stympar vi barnen hemma på köksbordet.

De föräldrar som söker sjukvård med ett barn, som drabbats av komplikationer efter klantig och/eller osteril ”köksbordskirurgi” bör åtalas för barnmisshandel. Om föräldrarna väntat länge med att söka, varför komplikationerna är svåra och barnet har drabbats av en svår infektion eller t.o.m. en sepsis, så bör de åtalas för GROV barnmisshandel.

Afrikanska andetroende föräldrar åtalas, när de häller cayennepeppar i ögonen på sina barn och i övrigt torterar dem i syfte att driva ut onda andar.

Vari skulle skillnaden bestå?

Denna andeutdrivning är också välmenande och religiöst motiverad (i voodoo och liknande trosföreställningar).

Henrik,  26 juli 2009 kl. 02:48  

Det här med att det skulle skydda mot HIV är bara nys!

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2960998-3/abstract

Läs på lite om jag får be!

Anonym,  26 juli 2009 kl. 04:59  

till alla som hänvisar till USA ang circumcision:
glöm inte att det fanns en tid då man i detta pryda land ansåg att omskärelse var det bästa skyddet mot ONANI! Och i alla delar av detta land lever och frodas denna vanföreställning än idag..

Även detta skäl för omskärelse bygger på människoförtryck i religionens namn, inte på vetenskap...

Martin Gustavsson 26 juli 2009 kl. 05:21  

Ja. Politikerna aer helt enkelt skrajsna, men alternativet aer inte en vaelkammad mini-hitler-kopia. Alternativet heter direktdemokrati.

Votering nu!

http://aktivdemokrati.wordpress.com/2009/07/26/omrostning-skara-i-snoppen/

Anonym,  26 juli 2009 kl. 10:22  

Bra att du uppmärksammar frågan! Fler börjar protestera mot detta, inte en dag för tidigt.

Det finns ett nätverk som heter SNOP - Säg Nej till Omskärelse av Pojkar som verkar för att lagen om könsstympning av flickor ska göras könsneutral.

Vi finns som Cause/Klubb på Facebook samt HBT-communityt Cruiser. En hemsida kommer längre fram.

Vi ses IRL med jämna mellanrum i Stockholm för att jobba med denna fråga och vi består av män och kvinnor med olika kulturella, religiösa och politiska hemvister.

Om du vill kontakta oss för att veta mer eller boka en föreläsning så kan du nå oss på denna adress:

snop.info@gmail.com

Vi huserar tills vidare på denna blog:

http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/

Allt gott, Urban/SNOP

Paul Lindquist 26 juli 2009 kl. 11:53  

Kommentaren från "Fröken Sverige" har tagits bort då jag inte vill länka till en främlingsfientlig sida.

Anonym,  26 juli 2009 kl. 14:15  

Paul, mitt inlägg 17:03 var svar till inlägget ovanför kl 16:07 som började med "@paul" -trodde det var du som hade ändrat din åsikt efter att ha disskuterat med riksdagskamrater.

Ber om ursäkt för missförståndet.

Anonym,  27 juli 2009 kl. 10:49  

Paul, jag är ingen trogen läsare men nästan varje gång jag kollar din blogg blir jag glad. Mona Sahlin har ju sagt att hon inte gick med i S utan i "Olof Palme" och kunde jag med i "Paul Lindquist" så vore jag kanske Moderat. (Gå med i "Reinfeldt, Borg och Schlingman" kommer jag dock aldrig att göra eftersom det på det hela taget inte vore stor skillnad mot att gå med i "Palme".)

Angående omskärelse så kan man dock inta en tredje ståndpunkt. Visserligen är det svårt att försvara medicinskt omotiverad kirurgi på barn, men som någon påpekar ovan så lever ju stora delar av världens manliga befolkning bra liv utan förhud så det kan ju inte heller vara oerhört hemskt. Det stötande är naturligtvis att det läggs skattepengar på ingreppen. Varför inte nöja sig med att stoppa landstingen från att utföra ingreppet och hänvisa hugade föräldrar till privata kliniker?

Sedan bör naturligtvis hemmakirurgin stävjas men det är en polisiär fråga. Efter några åtal för misshandel och tvångsomhändertagna barn så kommer nog budskapet att ha gått fram.

Widad,  2 augusti 2009 kl. 04:13  

Det viktigaste är som du gör Paul att ta upp debatten & visa att det är individens sak att avgöra.
Jag själv gillar sex & anser omskärelse vara dess motsats.
Leva som muslim/jude går utmärkt utan att ta till kirurgi!
Att ni politiker sprider kunskap är viktigast (även omskärarnas argument vilka är värdelösa)bör spridas så folk kan bilda sig egen åsikt.
Tack iaf att du visar din åsikt vilket många inflytelserika inte gör!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP