2009-07-17

Upp till bevis

I måndags bestämde sig EU:s jordbruksministrar för att utöka och förlänga stödet till mejeriproduktionen istället för att som det tidigare var bestämt, upphöra med stödköpen den sista augusti.

24 länder röstade för, endast Danmark och Storbritannien emot. Sverige som ordförandeland lade ner sin röst.

Som Dagens Nyheter påpekar i sin ledare hade det kunnat varit värre om man gett exportsubventioner istället för att som nu stödköpa ett överskott. Men det är illa nog. Att EU som i andra sammanhang förespråkar fri konkurrens och motverkar protektionism och statliga subventioner till näringslivet låter halva sin budget gå till en näring som försörjer 3 % av unionens befolkning är befängt.

Det försvårar och försenar en nödvändig omstrukturering av medlemsländernas jordbruk, det snedvrider konkurrensen och försvårar för u-ländernas egen jordbruksproduktion.

Än så länge är det kommissionen och ministerrådet som ensamma styr jordbrukspolitiken, men om och när Lissabonfördraget träder i kraft får även parlamentet medbestämmande även i denna viktiga fråga.

Som nybliven vice ordförande i jordbruksutskottet får Marit Paulsen då ett stort inflytande. Tack vare sin kommunikativa förmåga, fick hon ett oerhört genomslag i EU-valet där hon var mycket kritisk till de oerhörda jordbrukssubventionerna. Nu blir det upp till bevis om hon kan få något gehör för sina åsikter även i Bryssel.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP