2009-07-19

Intolerans och fundamentalism

I Schweiz ska man nu folkomrösta om att införa förbud mot att bygga minareter. Det är dock inte några arkitektoniska aspekter som ligger bakom utan det populistiska Schweiziska folkpartiet (SVP) som tillsammans med ett ultrakonservativt kristet parti ligger bakom intiativet motiverar sitt ställningstagande med att minareter är "symboler för en intolerant kultur".

Och det ska komma från ett land som inte införde kvinnlig rösträtt förrän 1971 (i en av kantonerna först 1990), som har mycket strikta asylregler och där man på vissa håll t.o.m. röstar om vilka invandrare som ska få bli medborgare i landet.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att främlingsfientliga krafter i hela västvärlden får vatten på sin kvarn när Afghanistan nu inför lagar som ger muslimska män rätt att svälta sina fruar om de inte ställer upp på sex och att våldtäktsmän kan gå fria om de erbjuder sig att gifta sig med sina offer...!!!

Dessa galenskaper är dock inte representativa för världens över en miljard muslimer. Däremot visar de hur farlig religiös fundamentalism är och vikten av att hålla isär politik och religion.

10 kommentar(er):

Sam,  19 juli 2009 18:51  

Jag tycker givetvis det är befängt att förbjuda minareter och moskéer. Det är ju inskränkingar på religionsfriheten, en mänsklig rättighet. Men samtidigt, när antalet muslimer ökar i västvärlden, så ökar också antalet radikala muslimer. Det ni politiker måste vara varsamma på är att dessa radikala muslimer kan komma att börja utöva sina demokratiska rättigheter att påverka politiken. Det är då ni inte får vara rädda för att kritisera deras förslag, säg om de förespråkar införande av sharialagar för muslimer etc. Det är nämligen stor skillnad på att vara kritisk till religiöst motiverade "lagförslag", och främlingsfientlighet. PS. Jag röstar inte på SD. Jag röstar på MP.

Ulmerkotten 19 juli 2009 22:06  

Du har alltså problem med att acceptera folkomröstningar som demokratiska instrument.

Vet du bättre än schweizarna, är svensk demokrati den ultimata formen av demokrati, och vad vet du om kultur, etik, och religion i Schweiz?

"Dessa galenskaper"? Låt nu schweizarna bestämma med sin folkomröstning i Schweiz, med en mycket gammal tradition folkomröstningar så kan du bekymra dig om Lidingö.

Anonym,  19 juli 2009 22:32  

Visst är det jobbigt med demokrati när folket får avgöra & inte kommunalråden får avgöra efter eget egenmäktigt förfarande.

Ulmerkotten 19 juli 2009 22:44  

Skitbra Mattias! Svenska politiker vet ju att det svenska politiska systemet är bäst i världen - den ultimata formen av demokrati.
Folkomröstningar, är det verkligen demokrati när inte politikerna får bestämma?

Missa inte bloggarens rubrik "Lidingö - Sverige - Världen". Snacka om ego..."We are the world..."

Anonym,  20 juli 2009 02:02  

Såväl Mattias Svensson som Ulmerkotten har ju missat hela poängen! Får en svensk politiker inte uttrycka åsikter om vad som händer och sker i omvärlden?? Är vilka beslut som helst rättfärdigade bara för att de tagits under "demokratiska former"? Glöm inte att Hitler och hans parti lyckades bli valda i demokratiska val till den tyska riksdagen (om än inte med egen majoritet) - gör detta att hans politiska inriktning inte får kritiseras? Eller är det bara moderata kommunalråd som inte får uttrycka åsikter?
Det vore rakare om ni utvecklade er syn i sakfrågan: är det till gagn för världens och Schweiz utveckling att förbjuda minareter? Eller är det ett uttryck för en intolerant kultur i Schweiz?

Anonym,  20 juli 2009 02:06  

Sam, du behöver göra en distinktion där mellan minareter och moskeer.

Minarter är mycket riktigt medande att symbolisera dominans över området Och det finns därmed inte stöd i lagen om religionsfrihet för att få uppföra dem. Utan en lokal att dyrka i är fullt tillräckligt.

Sam,  20 juli 2009 16:37  

Anonym. Minareter till för att symbolisera dominans över området? Skrattretande. Det är inte värre än att ett kristet kyrktorn börjar spela på klockan. Anar jag en oro över att det blir ett "osvenskt" inslag i samhället? Men det är klart, har du en pålitlig källa som visar på att böneutropare brukar utropa hatiska eller andra olämpliga saker, så tittar jag gärna på det.

Paul Lindquist 20 juli 2009 19:30  

Mattias och Ulmerkotten!

Nej, jag har inga som helst problem med folkomröstningar eller att låta "folket avgöra" viktiga politiska frågor.

En sådan kan ju vara att besluta om vilken invandringspolitik ett land ska ha. Däremot är jag bestämt motståndare till att ha någon form av omröstning om vilka individer som sen ska få bli medborgare, lika lite som jag tycker att allmänheten ska få rösta om vilka straff brottslingar ska dömas till.

Politiska beslut kan fattas av förtroendevalda eller av medborgarna direkt, men inte tillämpningen av enskilda lagar och regler.

Anonym,  20 juli 2009 21:25  

Paul, du ska ha all heder för att du tar upp denna problematik!

Som jag tidigare anfört så innebär ju inte ett demokratiskt val att beslutet är moraliskt eller etiskt försvarbart. I sammanhanget är en recension av en ny bok om nazismen och Tyskland i dagens SvD (http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_3226217.svd) mycket intressant: ett opportunistiskt parti som "göder" en stor befolkningsgrupp med olika fördelar kan uppenbarligen både vinna och bli kvar vid makten. Det är inget unikt för Tyskland - det är allmänmänsklig svaghet och det enda som kan hjälpa mot det är opinionsbildare som ständigt påvisar opportunismens etiska och moraliska brister!

Paul Lindquist 21 juli 2009 01:48  

Om någon undrar tas länkar till Pirate Bay bort till dess det är en laglig sajt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP