2009-07-30

Märkliga argument för manlig könsstympning

DN-artikeln om manlig könsstympning som jag kommenterade på bloggen i lördags har även lett till en debatt på ledarsidorna i Expressen Aftonbladet, DN, SvD och SvD.

Den annars så klarsynte Peter Wolodarski hävdar att manlig könsstympning är medicinskt motiverat trots att de få studier som har gjorts motsägs av andra. Och även om det vore sant finns det ju ingen anledning att stympa små bebisar, de är ju inte sexuellt aktiva. När de så småningom blir det borde valet vara deras eget liksom vi faktiskt låter var och en avgöra om man vill använda kondom, det enda som man säkert vet förhindrar spridning av HIV.

Även Monica Gunne och Paulina Neuding är inne på Wolodarskis spår. Neuding hävdar dessutom att vi skulle behöva ändra grundlagen och frånträda Europakonventionen om vi förbjöd manlig könsstympning.

Det är naturligtvis nonsens. Den grundlagsskyddade religionsfriheten handlar om att var och en ska få tro på vilken gud de vill (eller inte tro) och få tillbedja denne. Det innebär inte att varje handling som motiveras med religiösa argument är tillåtna i Sverige. Och det innebär definivt inte rätten att kränka någon annan.

Sålunda är barnaga förbjudet, trots uppmaningen i bibeln. Inte heller stenar vi otrogna människor eller låter sharialagar styra bodelningen i en muslimsk familj, osv. Menar Neuding då att vi redan idag bryter mot grundlagen och Europakonventionen?

Faktum är att vi i så fall även skulle behöva tillåta kvinnlig omskärelse för vissa grupper, för även det inte på samma sätt som den manliga stympningen är påbjudet inom islam och judendomen finns det grupper som gör det av religiösa skäl, exempelvis i Somalia och Etiopien.

Det vi däremot bryter mot (och vi är dessvärre inte ensamma) är FN:s barnkonvention som Sverige liksom många andra länder har undertecknat. Vad vill Neuding göra åt den saken.

Den ende av ledarskribenterna som tycks inse att manlig könsstympning faktiskt är en kränkning av ett barn som inte själv kan ge uttryck för sin åsikt, som inte kan försvara sig och som får leva resten av livet med effekten av ingreppet är den alltid så kloka och välformulerade Sanna Rayman.

Det finns helt enkelt ingen anledning att små pojkar ska ha sämre rättigheter och skydd mot övergrepp än små flickor.

8 kommentar(er):

Josefin,  31 juli 2009 kl. 17:07  

Bra skrivet! Att använda religionsfrihet som ett argument FÖR omskärelse är skrattretande, religionsfriheten för spädbarnspojken bryr sig ingen om.. Och de medicinska argumenten är löjliga, vi borde omedelbart börja plocka bort blindtarmen på bebisar för att förhindra möjlig blindtarmsinflammation i framtiden... eller så lär man pojkar hur man använder tvål ch vatten, ingen bristvara i vårt samhälle direkt.

Anonym,  3 augusti 2009 kl. 06:18  

Har själv svårt att förstå hygien aspekten som används, i så fall borde ju det kvinnliga könet stympas också, tänk alla dessa hudveck som kan samla bakterier.

Är själv inte omskuren men har haft för trång förhud och om jag bara kunde få tillbaka en del av känseln igen vore jag överlycklig.

Att utföra detta ingrepp som åtminstonde för mig gjorde sanslöst ont är helt absurt, pojken har ju som sagt ingen talan utan får allt finna sig vad hans föräldrar bestämmer.

/B

Anonym,  6 augusti 2009 kl. 22:33  

Notera även att ordföranden för svenska barnkirurgerna i ett morgonprogram påpekade för Birgitta Rydberg att även när operationen görs av utbildade kirurger så blir det problem för vissa pojkar, infektioner blödningar osv. Det är ALDRIG riskfritt med kirurgi, hur mycket man än försöker!! Om en vuxen är beredd att ta en viss risk med ett kirurgiskt ingrepp utan medicinska skäl så må det vara hänt. I annat fall måste det rubriceras som övergrepp och misshandel!! Observera att även en injektion som ges mot en individs vilja är en form av misshandel (och därför bara laglig i samband med tvångsvård).
När ett barn riskerar att dö därför att föräldrarna av religiösa skäl vägrar blodtransfusion (t.ex. i samband med olyckor eller vid kirurgiska ingrepp pga annan svår sjukdom) gäller att berörd socialnämnd gör ett tillfälligt (ofta akut) omhändertagande av barnet så att det medicinskt korrekta handläggandet kan göras utan att föräldrarnas religiösa åsikter ställer till problem för barnet...

Anonym,  23 augusti 2009 kl. 20:55  

Allt som härstammar från Israel bli förr eller senare lag för dess slavar.

federico,  5 september 2009 kl. 01:24  

Hygien aspekten är ett skämt för Rabbinen av synagogan i Göteborg sa själv att om sjukdomar inte existerade så skulle omskärelsen ändå äga rum för det handlar om tron för judarna.

Tony Granbäck,  26 november 2009 kl. 08:16  

I Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter säger att jag som medborgare i Sverige har rätt att vägra påtvingat ingrepp på min kropp som omskärelse, ingen kan utöva ingrepp på mig utan mitt medgivande förutom Akut medicinskt.

Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter omfattar alla medborgare i Sverige utan undantag.
Men i och med Lagstiftningen att påtvingat ingrepp på små pojkar ska utföras så bryter den Svenska riksdagen mot sin egen Regeringsform att alla skall ha samma rätt enligt grundlagen. Sveriges riksdag finner därmed att alla ska inte omfattas av grundlagen då man Lagstiftar att alla småpojkar skall kunna påtvingas ingrepp utan dennes medgivande, det som dom egentligen skall vara skyddad ifrån enligt Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter som alla andra medborgare är.

Tony Granbäck,  26 november 2009 kl. 08:30  

Ni som förespråkar att omskärelse skall utövas på små pojkar i Sverige, tänk om ni inte hade en grundlag som skyddar er mot att jag eller att era föräldrar ber mig att skära i ditt kön utan ditt medgivande, att du inte har rätt att säga ifrån.
Så är det just nu i det moderna upplysta sekulärt Sverige för dom små pojkar som inte kan värja sig mot övergreppet som påtvingad omskärelse är.

Tony Granbäck,  26 november 2009 kl. 09:01  

Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter ger mig rätt till Religionsfrihet
Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter ger alla medborgare även små pojkar rätt till Religionsfrihet

Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter ger mig rätt att vägra påtvingat ingrepp kulturellt eller reilgiöst på min kropp
Regeringsformens Grundläggande fri- och rättigheter ger alla medborgare även små pojkar rätt att vägra påtvingat ingrepp kulturellt eller reilgiöst på deras kropp

Enligt Grundlagen skall alla medborgare omfattas och behandlas lika oavsett kön etnicitet ålder

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP