2009-07-18

Rimligt prioritera viktiga samhällsfunktioner

Docenten i filosofi, Martin Peterson, kritiserar i skarpa ordalag på DN Debatt Socialsyrelsen för att man "nonchalerar den lagfästa principen om alla människors lika värde" i samband med den planerade massvaccinationen mot svininfluensan.

Det är stora ord och en allvarlig anklagelse, men frågan är om Peterson från sin upphöjda position i Eindhoven verkligen har följt den svenska debatten och på vilka grunder som man beslutat om massvaccinationen.

Svinifluensan anses inte farligare än någon annan influensa, tvärtom tycks effekterna så här långt vara lindrigare. Däremot tror man att den kommer att drabba många fler och därmed slå ut viktiga samhällsfunktioner.

Alla 9 miljoner svenskar kan dock inte att vaccineras på en och samma dag utan det kommer säkerligen ta flera månader. Därför är det, vid sidan av de som har medicinska skäl därtill, högst rimligt att inte enbart sjukvårdspersonal prioriteras utan även andra som har viktiga samhällsfunktioner, såom polis, brandmän, föskollärare, bussförare och personal inom äldre- och handikappomsorgen.

Som individer har de naturligtvis inte ett högre människovärde än en arbetslös eller ett kommunalråd, men om många av dem blir sjuka drabbas vi alla så mycket mer. Därför är Socialstyrelsens agerande inte ett utslag för bristande respekt för människors lika värde utan snarare uttryck för en välgrundad prioritering som gagnar oss alla.

5 kommentar(er):

Anonym,  18 juli 2009 kl. 12:31  

Väl skrivet. Det var onödigt att ens påstå att vissa skulle inte vara lika värda när det handlar om förnuftig planering. elina

Anonym,  18 juli 2009 kl. 16:59  

Problemet med att politiker prioriteras i ett vaccinationsprogram uppstår om pandemin blir extremt allvarlig. Då är det rimligt att föreställa sig att även det svenska folket revolterar och störtar makthavarna som skapat denna ordning. Inte för att det är optimal samhällsnytta genom denna aktion, utan som en konsekvens av människans behov av syndabockar när katastrofen drabbar.
Med kännedom om detta faktum, har politikerna möjlighet att alternativt låta slumpen avgöra prioritering vid vaccination.

Det hela handlar om att väga skadan vid en revolt mot skadan då delar av samhällsviktiga funktioner slås ut.

Jag är inte säker på att det sistnämnda alternativet ger störst samhällsskada.

Huvudrubrik 18 juli 2009 kl. 18:27  

Jag tror att du missförstår Petersons poäng. Han nämner uttryckligen sjukvårdspersonal som en kategori människor som med rätta kan ges förtur. Problemet är, enligt honom, att man i kategorin "samhällsviktiga personer" inkluderar personer som i allmänhet bara betraktas som viktiga, utan att deras hälsa gör någon praktisk skillnad i bekämpandet av viruset, t.ex. politiker.

Anonym,  19 juli 2009 kl. 11:30  

För envar av oss är livet det enda man har, och det är värt bra mycket mer än ett par hundralappar för vaccineringskostnad. Nu ser vi vad våra människoälskande makthavares favoritfloskel "alla människors lika värde" går för när det kommer till kritan. Det viktiga är naturligtvis inte att vaccinationen är gratis, som sossarna av nån konstig anledning anser, utan det viktiga är att ALLA som vill ha vaccination skall kunna få det. Fråga Reinfeldt och Socialstyrelsen!

För övrigt handlar det inte bara om vaccin. Vad man måste fokusera på är skolstarten, som kan ge blåsfart åt en allvarlig influensapandemi som gått i gång redan under SOMMAREN vilket är unikt och alarmerande, eftersom något dylikt inte inträffat sedan Spanska Sjukan, som även den var "mild" inledningsvis. Hemundervisning bör ordnas i största möjliga omfattning, och munskydd delas ut till skolungdom i kombination med noggrann hygieninstruktion, vilket förvisso inte ger betryggande skydd på något sätt, men lika förvisso är bättre än ingenting. ("Läkarexpertis" har påstått att munskydd är "meningslöst", vilket alltså är elementärt tankefel och uppenbart skitprat. De fördumningsmediala "experterna" skall man ALDRIG lita på, vilket visar sig gång på gång.)

- Peter Ingestad, Solna

Paul Lindquist 19 juli 2009 kl. 17:45  

Anonym nr 2 och Huvudrubrik!

Inte någonstans skrev jag att politiker borde prioriteras, utan jag nämnde människor vars funtioner är viktiga att upprätthålla hela tiden.

Om jag ligger till sängs en vecka med feber kommer inte den kommunala verksamheten att påverkas i någon nämndvärd omfattning, men om samtliga brandmän är sjukskrivna blir det betydligt mer allvarligt.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP