2009-10-17

Handelskammaren ser inte helheten

I en ohelig allians med socialdemokraterna i landstinget kritiserar idag Handelskammaren på DN Debatt beslutet att börja bygga ut Spårväg City. Lätt raljerande påstår man att det kostar 228 miljoner kronor att bygga 250 meter spår.

Men det är inte en korrekt verklighetsbeskrivning. Förutom förlängningen ingår nämligen också en upprustning av den befintliga Djurgårdslinjen.

Att socialdemokraterna är motståndare till spårvagnar är för mig ingen överraskning. Redan på 80-talet ville de t ex lägga ner Lidingöbanan och så här långt har de inte lyft ett finger för att den nu nödvändiga upprustningen av banan ska kunna genomföras.

Men att Handelskammaren inte förmår se helhetsbilden förvånar mig mer. Beslutet att modernisera Djurgårdslinjen och förlänga den upp på Hamngatan är ett första steg i en stor satsning som handlar om att skapa en modern spårväg genom hela Stockholms innerstad, från Frihamnen via Centralen och Kungsholmen till Hornsberg. I förlängningen finns också möjlighet att binda samman den med Lidingöbanan.

Framtidens Spårväg City blir därmed ett bra komplement till tunnelbanan som kan ersätta en hel del av stombusstrafiken och på så sätt öka framkomligheten i innerstaden. Visst är det så som socialdemokraterna och handelskammardirektörerna skriver, att en spårväg tar gatutrymme, men det gör även de långa blåa ledbussarna.

En spårvagn tar lika många passagerare som tre ledbussar, men den tar mindre yta och den kommer snabbare fram. Vinnare blir inte bara de som väljer att åka kollektivt utan även stadens bilister, inklusive den nyttotrafik som Handelskammaren av uppenbara skäl vurmar för.

1 kommentar(er):

Äggmackan,  17 oktober 2009 kl. 19:45  

Hej, Paul.

Handelskammarens lögn är tyvärr värre än så. Kostnaden för den rena förlängningen av banan från Nybroplan till sergelfontänen (som det egentligen handlar om om man läser dokumenten noggrant) handlar om en sträcka på ca 600 meter. Kostnaden för detta är 153 miljoner kronor. Resten av kostnaden består i, som du skriver, upprustning av befintlig sträcka inkl delvis ny vagnhall och teknisk utrustning som är nädvändigt för moderna trafikledningssystem och strömförsörjning.

Det ger en kostnad på bra mycket mindre än 300.000 kr/meter, alltså mindre än en tredjedel av den kostnad som Stockholms Handelskammare räknat med.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP