2009-10-16

Genusteorier är ingen beprövad vetenskap

Bloggaren Tanja Bergqvist har gjort en intressant sammanställning av höstens genusmotioner i riksdagen. De handlar om alltifrån "genusskillnader i avdrag för arbetskläder" (nej det är inget skämt) till en "föräldrautbildning för jämställda föräldrasamtal".

Men bland de, i huvudsak socialdemokratiska förslagen, hittar jag till min förfäran också en motion från de moderata riksdagsledamöterna Ewa Thalén Finné och Hillevi Engström som vill införa genuspedagogik i rektors- och lärarutbildningarna och jämställdhetsmärka skolorna (sorry Hillevi, men där tappade du min röst i provvalet).

Det finns förvisso en god tanke i motionen som uppmärksammar att pojkar nuförtiden presterar sämre än flickor i skolan, men slutsatsen - att genuspedagogik skulle vara lösningen - är helt fel. Genusteorier om könsmaktsordning och kön som en social konstruktion är ingen beprövad vetenskap utan politiska dogmer som frodats på vänsterkanten. De borde inte ha någon plats i den moderata politiken.

5 kommentar(er):

Tanja Bergkvist 16 oktober 2009 19:02  

Kul att du uppmärksammar detta Paul!

Nu i juli kom DEJA:s delbetänkande SOU 2009:64 om jämställdhet i svensk skola. Enligt denna är det för att upprätthålla den "hegemonsika maskuliniteten" som pojkar underpresterar. Därför ska gensuvetarna nu i all välvilja för skattebetalaranas pengar "dekonstruera" maskuliniteten viud våra lärosäten. Och så sid 220 i delbetänkandet:

"Sammanfattningsvis kan man säga att det fortfarande finns en genusordning i skolämnenas innehåll som påverkar flickors och pojkars motivation".

Jag fasar inför slutbetänkandet som kommer 2010 och ska innehålla de konkreta åtgärderna.

Här är 5-6 inlägg som tar upp den svenska sjukdomsbilden vad gäller genus-skola: http://tanjabergkvist.wordpress.com/category/skolgenus/

En undran: om nu genusanalyser är lösningen på alla samhällsproblem, tex skolan, hur kommer det sig då att skolan var BÄTTRE FÖRR innan genusvansinnet kom.

Jag saknar de gamla moderaterna. Jag var tom medlem en gång i tiden...

Jonas Lundgren 26 oktober 2009 11:46  

Hej Paul

Det känns skönt att även moderata riksdagskvinnor uppmärksammar problemen kring patriarkala maktstrukturer i samhället. Naturligtvis finns det de som tjänar på de maktstrukturer som finns. Det är män, och då framförallt de heteronormativa och ickerasifierade männen i medelåldern, men även män som helhet. Det är självklart så att genusteorin förfäktas av denna grupp.

Genusteori är något som alla bör ha kännedom om och något som bör inplementeras i utbildning på exempelvis Lärarhögskolan. Hur härskartekniker används av män för att vinna utrymme i den allmäna diskursen är ett gott exempel på vad som kan uppstå i en undervisningsmiljö och att det finns kunskap hos ledning och personal om hur dessa mönster kan motverkas är väl allderles förträffligt? Klassrumsproblematiken i skolan är påtaglig för oss som befinner oss i en studiemiljö. Killar tar plats och den platsen tar men på bekostnad av tjejers utrymme i klassdiskussioner och så vidare. Ett sätt att motverka detta är att medvetandegöra lärarna om hur denna typ av sociala hierarkier kan motverkas.

Mvh
/Jonas Lundgren
Kultur- och ungdomspolitisk talesperson, Vänsterpartiet Lidingö
Ledamot av Kulturpolitiska Utskottet
Vänsterpartiet Storstockholm

Penny 18 november 2009 15:42  

Hej och tack för pengarna!

Tycker det är skönt att ni ändå - trots detta med att genusvetenskap inte är en vetenskap - stöder mig i mitt förvärv, med en månatlig summa pengar. Jag är ju statligt anställd då, som doktorand. I genusvetenskap.

Eller vad ska vi kalla det? Sponsrad hobby? Denna i såna fall sponsrade hobby, granskas faktiskt vid flera tillfällen av andra som är vetenskapare, för det är nu inte så att det är DU som bestämmer om det jag sysslar med är vetenskap eller inte. Det är vetenskapssamhället.

Mina alster skall hålla för vetenskaplig granskning, och gör de inte det, då är det inte vetenskap. Än så länge så har de nu gjort det. Alltså är genusvetenskap en vetenskap.

Eller kan jag säga att det du håller på med inte är politik? Har jag mandat att bestämma det? För om jag fick bestämma, då är inte ditt arbete politik alls, utan larv.

Inte alls särskilt respektfullt,
Jenny Dahlgren
doktorand i genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Anonym,  19 november 2009 13:58  

Och i Lund har de tillsatt en professur i parapsykologi. De vetenskapliga områden blir allt fler.

Anonym,  4 februari 2010 10:25  

Man kan ju inte annat än hoppas, att beslutsfattarna har förnuft nog inse att genusvetenskapen enbart skildrar samhället ur ett genusperspektiv och inte ger en komplett bild av verkligheten.

Personligen så ogillar jag att man enbart tillåter en förklaringsmodell samt blandar in politisk ideologi och sedan kallar det för "vetenskap".
Korrekt benämning borde vara genusteori, men det finns säker en genusförklaring till mitt yttrande, så slipper ni ta min kritik på allvar, kanske inlärd patriarkal härskarteknik?
Mvh
Daniel Watson

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP