2009-10-30

Desperata sossar vilseleder lidingöborna

Lidingö Tidning skriver idag i en helsidesartikel om den namninsamling som pågår för att rädda Lidingö Hospice. Bakom namninsamlingen står en grupp som leds av den socialdemokratiske lokalpolitikern Mikael Rogler.

Saken är bara den att det finns inget förslag om att lägga ner Lidingö Hospice, men socialdemokraterna är tydligen så desperata att man hittar på vad som helst för att kunna kritisera den politiska majoriteten.

Men är det rimligt att man för den sakens skull oroar och vilseleder lidingöborna? Jag tycker faktiskt inte det.

2 kommentar(er):

Jonas Lundgren 30 oktober 2009 kl. 14:37  

Hej Paul

Dessutom är det väl så att namninsamlingen inte är något att ta på allvar eftersom den dels går emot den politik som du och ditt parti står för och dessutom är gjord på internet. Du har ju tidigare deklarerat att Bra Skolmats namninsamling inte kan betraktas som seriös eftersom den har gjorts via internet.

Paul Lindquist 30 oktober 2009 kl. 16:54  

Nej Jonas, där har du fel.

För det första går den inte emot vår politik. Vi har nämligen inte för avsikt att lägga ner hospice.

För det andra tar vi alltid på stort allvar när lidingöbor ger uttryck för sina åsikter och när vi finner det befogat är vi inte sämre än vi kan ändra oss. Senaste exemplet på detta är 15-timmars regeln i förskolan.

Vad gäller namninsamlingen om skolmat har jag aldrig sat att den inte är seriös, däremot kan den inte ligga som underlag för en ev folkomröstning då den inte fyller formkraven. Bl a är det mycket lätt för en person att skriva dit flera namn.

De som står bekom namninsamlingen är däremot mycket seriösa och vi kommer också att ha en dialog med dem innan nästa upphandling av skolmat genomförs.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP