2009-10-20

Ge oss en lärarutbildning i världsklass istället

Som utbildningsminister har Jan Björklund (FP) lyft skolfrågan i debatten och även fattat en hel del kloka belut, men ibland verkar det som hans kontrollbehov och vilja att styra skolan i minsta detalj tar överhanden.

DN Debatt föreslår idag Björklund tillsammans med två partikamrater att skolan borde förtstatligas. Som argument anför de tre folkpartisterna att kvaliteten i skolan har sjunkit sedan lärarna kommunaliserades av dåvarande skolminister Göran Persson.

Frågorna man då måste ställa sig är 1) är det sant och 2) finns det ett samband?

Den första frågan vet jag inte svaret på. Känt är i vart fall att Björklund tidigare blivit påkommen med att hantera statistik något selektivt för att understödja sina politiska teser.

Den andra frågan är egentligen desto mer intressant, för om kvaliteten har sjunkit beror det då verkligen på att lärarna nu har kommunerna som arbetsgivare? Jag tvivlar på det och om folkpartiet har det som argument för att dränera det kommunala självstyret ytterligare får man nog först presentera vetenskapliga fakta som stödjer den tesen.

Rent generellt har det skett en värderingsförskjutning i samhället där studier i t ex naturvetenskapliga ämnen inte uppmuntras. I en kravlös skola presterar så klart eleverna sämre. Och detta alldeles oberoende av vem som betalar lärarnas lön. Snarare får man leta orsaken i den läroplan som staten i all sin vishet har beslutat om.

Man kan också konstatera att pojkar numera presterar sämre än flickor, men den förändringen påbörjades långt innan lärarna kommunaliserades. Snarare hänger det ihop med att läraryrket numera så starkt domineras av kvinnor kombinerat med en hel del inslag av flummig "genuspedagogik".

Att läraryrkets status har sjunkit kan förvisso knappast ifrågasättas, men inte heller det skedde som ett resultat av kommunaliseringen utan långt tidigare som en effekt av långvarig socialdemokratisk skolpolitik.

Det tillsammans med en lärarutbildning som i flera avseenden är under all kritik. Och vem är ansvarig för den? Jo, staten!

Om staten nu inte ens kan tillhandahålla en lärarutbildning av god kvalitet, vad får folkpartiet att tro att samma stat skulle vara en bättre huvudman för grund- och gymnasieskolan?

Finns det överhuvudtaget något bra exempel på där statlig verksamhet är ett föredöme vad gäller resultat och kvalitet? Försäkringskassan, polisen, försvaret, arbetsförmedlingen...? Varför skulle just skolan bli bättre av ett förstatligande?

Björklund & Co tycks också helt bortse från alla de friskolor som har blivit ett resultat av Per Unckels och Beatrice Asks friskolereform under den förra borgerliga regeringen i början av 90-talet när man skriver "Med ett statligt huvudmannaskap följer att staten blir arbetsgivare och uppdragsgivare till de lokala skolledningarna."

Att skolans kvalitet behöver förbättras råder det ingen tvekan om och för detta har såväl stat som kommun, lärarna själva och deras fackliga organisationer ett gemensamt ansvar. Jan Björklund borde för egen del koncentrera sig på att utveckla läroplanen så att kraven blir tydliga och rätt beteende premieras, samt att skapa en lärarutbildning av världsklass.

Läs även: Lars Björndahl Edvin Alam Andersson på Kungsholmen Gerdaus skolblogg Robert Noord SvD

3 kommentar(er):

Lars Björndahl 20 oktober 2009 15:10  

Jag instämmer!
http://bjorndahl-moderat.blogspot.com/2009/10/forstatligande-att-skjuta-rejalt.html

Anonym,  22 oktober 2009 21:57  

Vore intressant att veta om hr Lindquist var för eller emot Göran Perssons förslag om att föra över ansvaret för skolan på kommunerna på den tiden det begav sig.

Paul Lindquist 22 oktober 2009 22:45  

Att ge kommunerna det samlade ansvaret för att driva skolan tycker jag var bra. Som det var tidigare ansvarade kommunerna för lokaler, material, all annan personal, men inte lärarna. Ett märkligt dubbelkommando.

MEN, när lärarna överfördes till kommunerna lät Göran Persson oss också ta över deras ackumulerade pensionsskuld. Det är den största indragningen från landets kommuner som någon regering har gjort.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP