2009-10-21

Lidingöbanans framtid är säkrad


På en presskonferens idag på förmiddagen kunde jag tillsammans med SL:s styrelseordförande, det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm tillkännage den överenskommelse vi båda har undertecknat och som innebär att Lidingöbanan kommer att moderniseras för 800 miljoner kronor. Detta innebär att Lidingöbanans framtid är säkrad. Redan i höst kommer de första ombyggnationerna att starta.

Att vi lyckats med detta är mycket Christers förtjänst. Hans vision av en grönare kollektivtrafik baserad på biogasbussar och en utbyggd spårvägstrafik i regionen tillsammans med hans förmåga att fatta beslut har varit en förutsättning för detta avtal.

Överenskommelsen innebär att Lidingö stad står för kostnaden för att renovera gamla Lidingöbron för cirka 130 miljoner kronor. Staden finansierar också inköp av en ny vagn, till en kostnad av maximalt 30 miljoner kronor.

För SL:s del innebär uppgörelsen att Lidingöbanan renoveras till modern spårvägsstandard och att nya, bekväma spårvagnar med hög tillgänglighet införskaffas samt att banan anpassas för de nya fordonen exempelvis genom ombyggnation av plattformar och ett nytt signalsystem.

Vidare ges SL möjlighet att bygga ut depån vid AGA station för att kunna ta emot de nya vagnarna. Avsikten är att framöver även kunna inhysa Spårväg Citys vagnpark. Därmed knyts Lidingöbanan samman med Spårväg City vilket innebär att man i framtiden kommer att kunna åka ända från Gåshaga på östra Lidingö, via Stockholms centrala delar till Hornsberg på västra Kungsholmen utan omstigning.



En sådan förlängning av Lidingöbanan kommer att öka Lidingös attraktivitet avsevärt och göra det än mer intressant att bosätta sig och etablera företag längs Lidingöbanans sträckning.

27 kommentar(er):

Anonym,  21 oktober 2009 kl. 11:42  

Fantastiskt!
Det där har ni fått till riktigt,riktigt bra!
Ser fram emot att åka i fina vagnar hela vägen in till stan!

Babysessan 21 oktober 2009 kl. 13:28  

Underbara nyheter. Bra jobbat.

Anonym,  21 oktober 2009 kl. 16:02  

Bra jobbat - nu kör vi så det ryker!

Göran 21 oktober 2009 kl. 16:04  

Mycket bra både för Lidingö och miljön!
Finns någon antydan till tidsplan?

Paul Lindquist 21 oktober 2009 kl. 17:30  

Nya tåg ska finnas på plats under 2014. När en sammankoppling med Spårväg City kan bli klar vet vi inte.

Anonym,  21 oktober 2009 kl. 18:13  

Vad kul att lidingötågen räddas.

Som förare på banan så ser jag fram emot detta. Jag har två frågor och ett förslag:
1. Kommer man att utöka dubbelspåret mellan Skärsätra och Högberga. Detta vore en välgärning och fick man ihop detta bygget med en utbyggnad av Södra Kungsvägen samma sträcka precis norr om Lidingöbanan så skulle man spara väldigt mycket i etableringskostnader eftersom väg och spårväg är väldigt lika att bygga. Det är i stort sett endast Asfalten/spåren och bredden på körbanan/spårbädden som skiljer åt. Det vore, förutom en välbehövlig utbyggnad för såväl vägnätet som Lidingöbanan, en utmärkt uppvisning i ledarskap för att lösa en gammal seg fråga. Det handlar ju bara om 1,5 kilometer.

2. Ett dubbelspår mellan Högberga och Brevik samt mellan Käppala och Gåshaga skulle vara välgörande för trafikföringen på banan.

Förslag:
Skapa ett helt nytt torg i Brevik Centrum. Torget skall vara utformat som en spårvägshållplats med plattformar "snett mot varandra" enligt samma princip som exempelvis Nockeby Torg på Nockebybanan. Gröna ytor, torghandel, bänkar, fontän och (korv-)kiosk.

Jonas V,  22 oktober 2009 kl. 09:38  

Fantastiskt, bra jobbat Paul och Christer!! Lätt spårbunden trafik är en viktig komponent i en mer miljöanpassad trafik. Och med framtida möjlighet att åka ända till city besparar vi Lidingö från många bilar från de inflyttande till nya Aga-området. Kanon, way to go!!! /Jonas V

gardebring 22 oktober 2009 kl. 15:14  

Det är bara att applådera. Ett utmärkt beslut.

Allt om Alliansen 22 oktober 2009 kl. 23:25  

JAg älskar Lidingöbanan! Bra jobbat!

Anonym,  22 oktober 2009 kl. 23:54  

Dags att flytta snart ser jag!!

1) Varför skall Lidingös skattebetalare betala extra mycket i skatt (kommunalutjämning) pga att arbetslösheten växer i tex Göteborg??

Utjämning får väl i så fall ske genom statens budget, där ALLA får bidra.

Mjäkigt av kommunledningen att sitta i knät på regeringen. Lidingöborna vill inte ha den här skatten, dags att Lindqvist vågar ta strid mot sin regering! Vems intressen företräder han? Han är i alla fall avlönad av oss Lidingöbor.

2) Gärna bättre kollektivtrafik, MEN varför skall den byggas ihop med övriga Sthlm??

3) Vi har heller inte köpt hus här på ön för att hela Sverige skall bosätta sig just på Lidingö.

Lidingös verklighetsfrämmande, s.k. högerledningen företräder inte Lidingöbornas vilja. Planerna på att 40-50 000 personer skall flytta hit är skrämmande! Få torde vilja att Lidingö skall förvandlas från paradis till vilken "stadsdel" som helst... Detta faktum, som blir sanning inom 5-10 år eftersträvar M-ledningen i kommunen. Argumentet är att det skapar utveckling, men all utveckling är inte det samma som att det är bra. Har man frågat folket vad dom vill? Politiker skall företräda sina väljare!
Övertygad om att få vill ha den här utvecklingen, Lidingö reduceras till att bli vilken stadsdel som helst, så går det när man har politiker utan takt och känsla.

För politikerna själva handlar det väl om att visa "vad duktig" dom är, något att skryta med när de träffar sina likasinnade "begåvningar" till kolleger.

Dags att flytta till Djursholm!!!

Claes M

Ps: Dessutom är plan och byggärenden för privata villor knepigt på den här ön, kommunen gör allt för att försvåra privata utbyggnader på privat mark! Höger- politik på svenska...?? Ds.

gardebring 23 oktober 2009 kl. 00:19  

Flytta du till Djursholm anonym om det är det som du vill. Det finns många som är intresserade av att flytta till Lidingö som du nog kan sälja ditt hus till.
Stockholmsregionen växer med en halv miljon människor fram till år 2030. Naturligtvis måste Lidingö vara med i att hantera denna ökning, inte minst med tanke på det mycket centrala läget. Stockholm är numera en miljonstad och man kan inte förvänta sig att all central mark förblir obebyggd.

Paul Lindquist 23 oktober 2009 kl. 07:13  

Claes M!

1. Flytta du till Djursholm. Där betalar man nästan dubbelt så mycket i skatteutjämning som lidingöborna gör.

Jag är och har alltid varit en stark mostståndare till skatteutjämningen. Har du följt med i den allmänna debattenn har du nog sett det. Men jag bestämmer inte över partiledningen och Fredrik Reinfeldt, än mindre över de andra partierna i Alliansregeringen.

2. Eftersom de flesta kollektivtrafikresorna går över bron är det väl bara en fördel om vi gör det enklare för människor att åka till och från stan. Du torde vara tämligen ensam om din åsikt i detta fall.

3. Vi har inga planer på att öka befolkningen med 40-50 000 invånare. Varför försöker du sprida en sådan skröna. Däremot finns det planer på och utrymme för en viss förtätning. Självklart ska vi inte bebygga våra fina grönområden, men att t ex omvandla Dalénum från ett nergånget industriområde till ett av regionens mest attraktiva bostadsområden ser jag bara som positivt.

Anonym,  23 oktober 2009 kl. 11:29  

Claes M slår verkligen en logisk kullerbytta i sina påståenden.

Om det nu är så som du säger att "Vi har heller inte köpt hus här på ön för att hela Sverige skall bosätta sig just på Lidingö." så kan man ju undra varför du själv flyttat hit? Med det resonemanget skulle väl inte du heller ha fått flytta hit? Eller är det den gamla unkna attityden: bara jag får flytta hit så är det bra, men ingen annan skall få samma möjlighet, som framträder?

Sedan är det helt ofattbart hur man ens kan komma med påståendet att Lidingö skall växa med 40-50 tusen invånare på fem till tio år. Fattar du hur omöjlig den ekvationen är? framför allt med tanke på ditt påstående om hur krångligt och svårt det är med bygglov? Hur är det ens möjligt att då få bygglov för boenden för 40 till 50 tusen invånare till?

Anonym,  23 oktober 2009 kl. 13:34  

SVAR:

Här har jag trampat på ömma tår tydligen!

1) Bygglov för stora projekt tycks gå bra, bara det handlar om hyreshus och kontor.

2) Jag är uppväxt här, bott i utlandet under en tid pga yrket. Valde att köpa ett hus här just för den fina miljön, lugnet och bra förhållanden för barn. Skolan är utmärkt. Argumentationen sker inte främst för egen del, utan för barn och barnbarns räkning. Hur utvecklas den stad som kommer vara deras hem i framtiden undrar jag?

3) Farhågorna är naturligtvis att en "förtätning" som Lindquist talar om kan bli ett stort steg i att omvanla Lidingö från egen unik stad till att bli en del av Sthlm. Som beknat är situationen i Sthlm annorlunda, på alla vis.
(socialt, kriminalitet, m.m)

Skall det inte finnas några villaområden i Stockholmsregionen i framtiden, där de som önskar får leva lite avskilt kan bo?

Skall allt vara stora hyreshus? Påminner om Östtyskland.

Värna Lidingö! Vår vackra hemstad.

Claes M.

Anonym,  23 oktober 2009 kl. 13:45  

Nej du trampar inte några ömma tår, men du far med osanning vilket är en synnerligen illa argumentationsteknik. Du hävdade att det var ett faktum att kommunen skall växa med 40-50 000 invånare inom 5-10 år. Något det över huvud taget inte finns någon som helst grund för att påstå. Och far du med sådan osanning lär du få svar tillbaka.

Du ställer också frågan om "man frågat folket vad dom vill", ja om du går in på kommunens hemsida så kan du notera att man arbetar med en översiktsplan där man precis är på väg att inleda en dialog med medborgarna om derasa syn på kommunens utveckling fram till 2030. Du kan till och med ringa och bjuda hem en tjänsteman för dialog. Så se till att göra det istället för att fara med osanning här!

Du säger att du ställer frågorna, inte för egen skull, utan för dina barn och barnbarns. Då skulle jag kunna citera socialdemokraten Mårten Dahlberg och fråga dig om vart dina barn och barnbarn skall bo när inte bostäder tillåts byggas, skall de vara tvungen att flytta till andra kommuner?

Och när det gäller ditt utfall mot Paul Lindquist om varför han inte reagerar mot utjämningsskatten så måste du verkligen ha varit frånvarande i den frågan, för är det någon politiker som reagerat på denna skatt genom åren så är det bland annat han. Här en artikel som skrev förra året i frågan:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/08/orimligt-att-just-vara-invanare-ska-betala-kommunalskatt-till-andra-kommuner

Anonym,  23 oktober 2009 kl. 14:30  

Någon partikamrat som rycker ut och svarar?? Eller ännu en kommunal byråkrat? Ser inte bättre ut...

Osanning, om man har hört något så är det väl så. Om detta inte stämmer så är jag den första att se det som glädjande! MEN inget tyder ju heller på att kommunen vill motverka en sådan här utveckling?

Ingen har satt upp någon nivå för när det inte kan flytta in fler hit. Så länge sådan nivå inte finns så bör det tolkas som att kommunledningen gärna ser en progressiv, och hastig tillväxt av invånarantalet. Konsekvenserna för öns sociala miljö och naturområdena påverkas naturligtvis av detta , på sikt.

Dialog låter trevligt, men det tycks redan vara bestämt att det skall ske en "förtätning" som Lindquist uttrycker det. Lidingö är redan idag på 4-eller 5 plats då det rör folktäthet i hela landet.

Många unga vill bo inne i stan, och sen komma tillbaka hit när de fått familj. Konstigare än så är det inte. En del äldre flyttar då istället till en lägenhet inne i stan. Inga nyheter!

Är det "utfall" om man frågar varför inte stadens kommunalråd agerat i skatteutjämningsfrågan? För politiker kanske kosmetik som artiklar ser bra ut. Men verkligheten kräver lite tuffare tag, och handling bakom ord!

Patetiskt att s.k. högerns kommunfolk stöttade partiledaren till den position han har, men idag tycks de vara helt maktlösa. Tragiskt!

Anonym,  23 oktober 2009 kl. 17:56  

Claes M, har du svårt att acceptera att det finns de som inte håller med dig? Det verkar nästan så.

Du börjar med att hävda att det är ett faktum att kommunen arbetar på att 40-50 000 människor skall flytta hit. Sedan när du blir emotsagt och motbevisad så hävdar du att det är hörsägen och att hörsägen är sanning. Lite bättre faktakoll skulle man kunna önska från debattörer.

Om man ondgör sig över någonting man hört, varför då inte kontrollera ifall det ligger någon sanning bakom det man hört innan man börjar beskylla någon?

Att det är bestämt att det skall ske en förtätning är inte konstigt, det står uttryckligen i moderaternas kommunala handlingsprogram, och surprise! Moderaterna fick 43 % av rösterna i förra valet. Vore alltså konstigt ifall moderaterna inte arbetade för att en förtätning ska ske. Det om något vore väl att motarbeta en folklig vilja?

Sedan när det gäller utjämningsskatten så kan jag inte se i ditt första inlägg att du frågar kommunalrådet något. Du kommer med beskyllningar om att han sitter i regeringens knä. Läs vad du skrev en gång till!

Anonym,  23 oktober 2009 kl. 18:01  

Jag måste kommentera två påståenden från Claes. Det första är:

"Ingen har satt upp någon nivå för när det inte kan flytta in fler hit."

Vill du ha ett inflyttningsstopp till kommunen, eller vad menar du?

Och det andra påståendet:

"Så länge sådan nivå inte finns så bör det tolkas som att kommunledningen gärna ser en progressiv, och hastig tillväxt av invånarantalet."

Sedan när blev du uttolkare för vad kommunledningen gärna ser? Och vilka fakta har du för att påstå att avsaknaden av befolkningstak innebär att kommunledningen gärna ser en progressiv och hastig tillväxt av invånarantalet? Är allting svart eller vitt för dig?

MWE 23 oktober 2009 kl. 22:53  

Bra jobbat, Paul. Du har just skrivit in Dig i Lidingös historiebok! Att det finns högerpopulister, som Claes M, ska Du inte bry Dig om. En politiker som tar ansvar, på det sätt Du nu gjort, kommer alltid att utsättas för populistiskt skitsnack. Själv är jag uppvuxen i Baggeby - dvs. söder om banan i den bebyggelse Classe tycks hata, även om jag just nu inte har förmånen att kunna bo på den gröna ön. För grön kommer Lidingö att vara även i framtiden. Även om man skapar en mer sammanhängande urbanisation i stråket Baggeby - Bodal - Larsberg - Dalenúm - Skärsätra. Bra att Dalénum nu kommer igång. Lidingö ska ju för tusan bövlar inte vara någon gated community. En balanserad och kontrollerad expansion inom lämpliga områden är naturligtvis högst önskvärd för en ansvarstagande politiker. Ni är på rätt väg - fortsätt så! Och glöm inte bort att Ditt folkliga mandat ökade vid valet 2006, Paul.

Classe M kan flytta till Djursholm. Där klagar ju invånarna på Roslagsbanan så fort de kan. Vi Lidingöbor - även i förskingringen - är däremot stolta äver vårt tåg!

Anonym,  24 oktober 2009 kl. 11:01  

Bra gjort Paul!

Du tillhör en av Sveriges moderna politiker som satsar på den miljövänliga kollektivtrafiken.

Underbart att en sådan liten kommun som Lidingö kan satsa på spårvägen. Tänk om fler tänkte i samma banor!

Anonym,  25 oktober 2009 kl. 12:41  

Claes M:
SLUTINLÄGG i "debatten"
- Svar på tal!

Först, en trevlig diskussion och, stundom rent komiska svar... Trevligt att sätta så mycket parti, politik och sannolikt kommunanställda i jobb!!

Paul Lindquist skall ha en eloge för att han som kommunalråd i alla fall synliggör frågor och inte gömmer sig i en grå anonymitet, som allt för många politiker tycks göra. Utmärkt forum för oss invånare att få lämna synpunkter här!

MEN... tyvärr har mitt budskap inte uppfattats riktigt.

Lite korta svar:
1) Lidingö är en del av Sthlms regionen, vi skall också vara med och utveckla regionen, det tjänar alla på.

2) Men varför lösa Sthlms bostadsproblem, de flesta som flyttar till sthlm och vill bo lgh vill bo inne i stan. Varför byggs det inte hyresrätter tex?

3) svaret på fråga 2: Jo pga hyresreglerad marknad, det lönar sig inte! Ännu en fråga för regeringen, att åtgärda!

40-50 tusen nya invånare får jag ta tillbaka, om det inte stämmer. Jag kallar dock inte detta för skröna, då jag hört det av en bekant. Något tak för inflyttning kan man heller inte ha. Men det finns ju begränsat med bostäder i alla fall. Och den förtätning man talar om måste man väl ha en uppfattning om hur många nyinflyttade som kommer att flytta hit? Jag vill istället satsa på andra typer av bostäder, se nedan:


4) Ser gärna byggnation här ute också, men inte av fler hyreshus, varför inte satsa på fler villaområden?? Det skulle vara mkt uppskattat vet jag.

5) Kollektivtrafikens utveckling är positiv, det jag undrar är om det är SL eller återigen Lidingö som måste betala, det borde vara SL!!

6) Skatteutjämningen finns också i Danderyd, varför inte samarbeta med dem om motståndet till denna skatt. Förstår att man inte direkt kan påverka regeringen över en dag, men att i rätt forum stå upp för det oriktiga i den här skatten är viktigt. Regeringen borde väl vara intresserad av röster även från oss om inte annat? Hur långt är an beredd att driva frågan, är man beredd att i valrörelse driva den skarpt för att påverka vallöften??
Det borde man vara om man menar allvar.

7) Jag har inga synpunkter på olika bostadsområden, som oförskämt har antytts. Alla är välkomna. Det är självklart. MEN först borde hyresrätter ställas till våra egna äldre, ungdommar mfl. Nivån på hyreshus får anses lagom nu. Satsa på villor där det finns stort intresse. Och påverka Sthlm att bygga ut antalet bostäder, det är ju inne i stan de flesta som har lgh jobbar och säkert vill bo.

Ser fram emot lika roliga svar, som hittills. Det är illustrerande i alla fall!

/ Claes M

Anonym,  25 oktober 2009 kl. 18:25  

Hyresrätter är för sjutton inget att bråka om, hus är ju svindyra här ute!

Fråga istället varför det ska va flyktingmottagning för "ungdomar" som råkar komma utan vuxna....

Anders

Anonym,  26 oktober 2009 kl. 15:25  

"Hela vägen in till City med spårvagn". Det låter väl ganska bra men har drag av politiskt fiske och spårvagnsnostalgi. Ingen anger något om restiden och alla stationsstopp det blir. In till city åker man snabbast med tunnelbanan som dessutom möjliggör en supersnabb transport till stora delar av den övriga Stocksholmsregionen. De flesta jobbar ju inte i city, utan på helt andra ställen. Om upprustningen av Lidingöbanan inbegriper en omdragning av banan från Baggeby station förbi Lidingö centrum (slopande av station Millesgården) och en option i framtiden på en ny spårvagnsbro över Lilla Värtan i samma höjdnivå som T-perrongen vid Ropsten, som nya Lidingöbanan kan köras på för omstigning till T-banan på samma perrong vid Ropsten, är man inne på rätt spår. I en framtid kan då spårvagnarna konstrueras så att de kan köra vidare på T-banenätet. Då har man en verklig framtidssäker kollektivtrafik mellan Lidingö och Stockholm. Om citybanan förverkligas till Ropsten kan de som vill åka spårvagn ovanjord in till city gå ner till Ropstensplan och gå på cityspårvagnen där. De kloka som inte har tid med sightseeing i stan tar nog T-banan in till City som man gjort sen T-banan byggdes ut till Ropsten för väl nästan 40 år sen. T-banan är helt överlägsen alla typer av spårvagnar ovanjord.

Anonym,  26 oktober 2009 kl. 20:10  

Håller med om att det vore soft om bara kunde åka direkt till Ropsten, och att tåget sen kunde fortsätta på T-banan. Pendeltåg känns väldigt 1940...

Anonym,  27 oktober 2009 kl. 09:27  

"Stockholmsregionen växer med en halv miljon människor fram till år 2030. Naturligtvis måste Lidingö vara med i att hantera denna ökning"./sagt av: Anders Gardebring.

Man måste se upp med denna Anders Gardebring! han företräder en mycket skum klubb i Stockholm som går under benämningen YIMBY.se som vill att Stockholm och närliggande områden ska se ut som ett betonggetto och dessutom helst på höjden med skyskrapor för att uppnå maximal förtätning. Lidingö behöver definitivt inte var med och bidra till YIMBY:s visioner. Livsfarlig agenda som kan sätta griller i huvudet på politiker.

gardebring 27 oktober 2009 kl. 09:36  

Anonym:
För det första vill jag påtala att det är ganska tråkigt att diskutera med människor som skriver under "anonym". Jag vill gärna ha ett namn (riktigt eller fingerat) att relatera till i en diskussion. Om man kan stå för sina ståndpunkter finns det naturligtvis en större trovärdighet i att använda sitt riktiga namn.

Något betong-ghetto vill jag eller YIMBY verkligen inte att Stockholm ska bli. Om du hade bemödat dig med att ta reda på vad vi står för, istället för att utgå ifrån förutfattade meningar, så skulle du vara väl medveten om det. Vi har vid otaliga tillfällen tagit upp vikten av välfungerande gröna parker, gröna innergårdar, alléer, skydd av orörda grönområden och de miljöproblem som Stockholm står inför. Vi kritiserar den höga parkeringsnormen, det höga bilberoendet, den modernistiska stadsplaneringen inkl miljonprogrammet och propagerar för kraftigt utbyggd spårburen och miljövänlig kollektivtrafik. Förtätning är miljövänligt, utspriding är miljöfarligt. Det här är inte något vi har hittat på själva utan tvärtom har det stort stöd inom forskningsvärlden. Att vi måste bygga våra städer tätare är en uppfattning som YIMBY delar med naturskyddsföreningen liksom USA:s största miljöorganisation Sierra Club.

Lars H Ericsson,  1 november 2009 kl. 16:10  

Ett stort hurra till Moderaterna Paul Lindquist och Christer G. Wennerholm som sytt ihop överenskommelsen om Lidingöbanans upprustning med nya spårvagnar och sammankoppling med Cityspårvägen.

Ett stort bu till sossarna i Landstinget som försöker skaffa sig billiga poäng genom att påstå att Cityspårvägen bara är till för de rika! Jag tycker synd om sossarna på Lidingö som jag tror är övertygade spårvägsvänner. Måtte Gud ge dem bättre företrädare i Landstinget. Debattnivån från landstingssossarnas sida just nu är beklämmande låg.

Borde inte sossarna i Landstinget, som säger sig värna om allt gott, glädjas när Stockholm och Lidingö får det mest moderna och kundvänliga av alla kollektiva transportmedel, den moderna spårvagnen? 100 % handikappanpassning som även underlättar för den som är gammal eller reser med barnvagn, varför är sossarna emot det? Är det bara för att det handlar om trakterna norr om Slussen? I så fall är det verkligen uselt.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP