2009-10-28

M och Fp har levererat

Att oppositionen så här ett knappt år före valet gör politiska utespel är knappast förvånande, däremot att Lidingö Tidning i gårdagens nummer utan att kritiskt granska deras påståenden upplåter en helsida åt dem.

Likaså att man inte ens nämner att Birgitta Ehlin är Vänsterpartiets ledamot i fullmäktige när hon uttalar sig tillsammans med oppositionsrådet Mårten Dahlberg (S) och Lidingöpartiets Göran Grahn, utan enbart presenteras som lärare. Det ger ju onekligen hennes påståenden en helt annan trovärdighet.

Moderaternas och Folkpartiets handlingsprogram är ett omfattande dokument som beskriver våra gemensamma politiska ambitioner under mandatperioden. Vi kommer i god tid före valet presentera vad vi har åstadkommit, men redan nu kan jag ge några exempel: skatten har sänkts, kundval införs inom äldreomsorgen, skolmåltidsavgifterna har avskaffats, vårdnadsbidrag har införts, parkskötseln har fått mer resurser, planeringen av Torsvik har inletts och hyresgäster i Lidingöhem har beretts möjlighet att få köpa sina lägenheter.

Bra eller dåliga reformer, ja det får var och en bedöma, men ingen av dem nämns med en enda rad i en artikeln. Däremot påstår Lidingö Tidning att ”M och Fp sviker vallöften”.

Hur korrekt är då den beskrivningen? Ja, till att börja med har vi inga planer på att lägga ner hospice. Det är enbart ett illvilligt rykte som bl a Mårten Dahlberg försöker ge näring åt.

När det gäller nya äldreboenden öppnar Nilstorpsgården redan i början av 2010, däremot kommer det andra (i Rudboda Centrum) att stå färdigt först under 2011.

Någon brist på platser finns dock för närvarande inte och då har vi valt att inte forcera fram ett nytt boende. Men visst, i formell mening kommer inte majoritetsprogrammets ambition på detta område att vara uppfyllt.

Däremot har det aldrig varit ett vallöfte. Folkpartiet skrev i sitt valmanifest ”minst ett nytt äldreboende”, vi moderater angav inget antal alls.

Vidare är den generella ökningen av skolpengen från 2006 till 2009 8,1 %, det är mer än någon annan verksamhet har fått . Lägger man dessutom till volymökningen har resurserna till skolan ökat med drygt 15 % under de här åren. Det syns också i statistiken då antalet elever per lärare i grundskolan har minskat från 13, 7 (2006) till 12,8.

Dessutom satsas hundratals miljoner på investeringar i skolor och förskolor. Nu senast ca 60 mkr på en totalrenovering och utbyggnad av Klockargårdens skola och de kommande två åren närmare 100 mkr på Rudboda skola.

Om man lusläser våra partiers valmanifest eller för den delen det gemensamma handlingsprogram vi kom överens om efter valet kan man säkerligen hitta enstaka saker som inte genomförs, men sammantaget vågar jag påstå att den här koalitionen levererar och genomför det vi har lovat väljarna.

5 kommentar(er):

Anonym,  28 oktober 2009 23:43  

Tycker det låter som M och FP borde gå ihop och bilda ett gemensamt parti, även på riksplanet som kan kallas Moderata Folkpartiet (MF). Sen kan man ta bort C det gamla bonde-partiet och även KD. Dessa senare partier är ett är ett arv från en svunnen tid när samhället såg annorlunda ut. Lantbrukare idag röstar på M. Det är ju näst intill omöjligt att skilja partierna åt, men det går en tydlig gräns mellan M+FP+KD och S+MP+V. Det finns en anledning till att man infört alliansbegreppet och slutat kritisera varandra när valet står för dörren. Två partier M och S som i USA, (även om S i USA är liktydigt med kommunister) det räcker. Då slipper folk att stå som åsnan mellan höstackarna vid valurnorna och partiprogrammen kan renodlas och städa bort alla skillnader inom resp. allians som i praktiken inte är några skillnader. S och V kommer dock få problem med samordningen med en partiledare som bevisligen sagt sig ha kommunistiska sympatier.

Anonym,  29 oktober 2009 14:09  

Paul, kikade på SVT här om dagen.
På debattprogram. Dom pratade om
landsbygden/Sthlm. Och om skatteutjämning.
Om det tex flyttar hit 500 personer som betalar skatt betyder det att inte en krona går till vår kommun, eller hur fungerar systemet?

Erik

Paul Lindquist 29 oktober 2009 16:35  

Erik!

Nej, men vi får betydligt mindre skatteintäkter än vad vi skulle ha fått utan utjämningssystemet.

Jag ska något förenklat försöka beskriva det:

Skattweutjämningssystemet bygger dels på en inkomstutjämning, dels på en kostnadsutjämning.

Inkomsutjämningen innebär en omfördelning av skattekraften (skatteunderlag per invånare). Medelskattekraften i riket är 100 %.

För att klara sina åtaganden garanterar staten att varje kommun har 115 % av medelskattekraften, dvs en kommun som har en egen skattekraft på exempelvis 105 % får statsbidrag som täcker upp mellanskillnaden upp till 115 %.

Högst skattekraft har Danderyd följt av Lidingö på 154 %. I snitt tjänar alltså Lidingöborna 54 % mer än i landet i övrigt.

Eftersom Lidingö, Danderyd och 6 andra kommuner har en högre egen skattekraft än 115 % får vi inga statsbidrag alls. Istället för vi betala en utjämningsavgift så att vi får samma skattakraft (115 %) som alla andra.

Därtill finns en kostnadsutjämning som innebär att kommuner med en "ogynnsam struktur" får pengar och kommuner med en "gynnsam struktur" betalar. Har man exempelvis många förskolebarn, eller äldre som behöver omsorg anses man ha en ogynnsam struktur.

Kostnadsutjämningens parameterar har ändrats genom åren och är, skulle jag vilja påstå, delvsi godtyckligt valda för att nå den ekonomiska omfördelning man vill uppnå politiskt.

Inkomstutjämningens stora problem är istället att tillväxt inte lönar sig. Om en kommun ökar sin skattekraft på egen hand genom att satsa på företagsetableringar och därmed få ner arbetslösheten så försvinner motsvarande mängd statsbidrag (mer eller mindre). I vissa fall är det en ren förlustaffär för den kommunala ekonomin att öka skattekraften.

Mikael Haag,  29 oktober 2009 19:19  

Nu gäller det bara att leverera på ett av era viktigaste vallöften att fatta beslut om omdragningen av Södra Kungsvägen.

Lös problemet idag istället för att skjuta det på framtiden.

Våra barn är inte betjänta av att väja för bilar i 50-70 km/h på väg till skolan.

Anonym,  30 oktober 2009 09:15  

Tack för info!
/ Erik

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP