2009-10-22

En ansvarsfull budget

Idag presenterade Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vårt gemensamma budgetförslag.

I allt väsentligt bygger förslaget på de direktiv som kommunstyrelsen gav nämnderna i juni, vilket innebär kostnadsminskningar i många verksamheter.

Efter en rad år med snabbt stigande skatteunderlag då vi har kunnat öka resurserna till verksamheterna och samtidigt sänka skatterna flera år i rad tvingas vi nu hålla hårt i plånboken som en konsekvens av den globala finanskrisen.

En del frågar mig varför Lidingö behöver spara, här har ju arbetslösheten knappt ökat något alls. Nej det stämmer, medan den nationella arbetslösheten är uppe och nosar kring 9 % är den endast 1,9 % på Lidingö. Men på grund av det statliga skatteutjämningssystemet får vi mindre pengar till vår egen kommunala verksamhet när arbetslösheten ökar i exempelvis Karlshamn eller Göteborg.

Vår ambition har dock varit att de besparingar vi genomför ska drabba lidingöborna så lite som möjligt. Vi har också en tydlig prioritering som innebär att grundskolan, gymnasieskolan och socialtjänsten inte har några sparkrav. Däremot måste övriga verksamheter minska sina kostnader i olika utsträckning.

Ett förslag som fanns i direktivet, att minska föräldraledigas rätt till barnomsorg från 30 till 15 timmar/vecka, har vi dragit tillbaka efter att ha lyssnat på kloka argument från förskolorna själva. Istället sänks förskolepengen med 1 % från nästa höst.

Det innebär att besparingen fördelas mer jämnt och drabbar inte specifikt de förskolor som ett visst år råkar ha många föräldrar som är hemma med nyfödda syskon. Den totala besparingen minskar också från 10 till 5 mkr 2010, vilket vi kan göra tack vare det extra tillskott som regeringen gav oss i höstpropositionen.

Det är en ansvarsfull budget vi presenterar, där vi håller igen på kostnaderna, men där det också finns utrymme för utveckling. Således satsar vi 29 mkr för att möta volymökningar i såväl skolan som äldreomsorgen. Vi har också en gedigen investeringsbudget där en hel del resurser läggs på att renovera våra broar och att bygga ut våra skolor.

Allt det här kommer vi att klara, just därför att vi håller hårt i plånboken och prioriterar det som är viktigast. Så gör man när man är en ansvarsfull politiker.

1 kommentar(er):

Anonym,  22 oktober 2009 kl. 22:05  

klokt att lyssna på föräldrarna och förskolorna i frågan om 15-timmarsförslaget

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP