2007-04-23

Kvotera mera, eller...

Efter alla diskussioner om kvotering av styrelseplatser i börsnoterade företag och av föräldraledighet har ju folkpartiet nu föreslagit att jämställdheten kräver att även "vab-dagar" delas lika.

Men varför stanna där? Exempelvis borde väl hälften av alla värnpliktiga vara kvinnor. Manliga bastioner som gruvor och sophämtning kan rimligen inte heller lämnas vind för våg.

Männen å sin sida måste väl kvoteras in på högskolan nu när kvinnorna har blivit i klar majoritet där. Kanske en lösning är att göra betygssystemet mer könsneutralt så att inte pojkarna som idag missgynnas av lägre betyg än flickorna.

Hur man ska rätta till den åldersrelaterade könsdiskrimineringen återstår att se. Kvinnor lever ju i genomsnitt flera år längre än män och det är naturligtvis helt oacceptabelt. Men då det påstås att könskillnaderna inte beror på biologi utan enbart är resultat av sociala normer kan säkert en statlig utredning hitta en lösning även på det problemet.

Likaså borde väl fängelserna i framtiden mer eller mindre kunna avskaffas om alla barn oavsett kön uppfostrades som flickor...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP