2007-04-20

Han kom, han såg, han segade

Andra dagen av polisriksdagen var minst lika intressant som den första. För egen del deltog jag i seminarier om SÄPO, mängdbrottslighet och polistaktik.

En skrämmande utveckling är att sedan början på 80-talet så har andelen personuppklarade tillgreppsbrott (förutom snatteri) minskat från drygt 6,5 % till 2,5 % (2004). Trots en viss ökning de senaste två åren måste polisen helt klart bli bättre på att lösa de brott som drabbar vanliga människor i vardagen.

Den nya polistaktiken vid ordningsstörning däremot verkar mycket hoppingivande. Märkligt bara att man inte långt tidigare insett att poliser som ska uppträda gemensamt bör ha samma utbildning och arbetssätt. Hittills har varje länspolismyndighet gjort på sitt sätt och när man som exempelvis vid toppmötet i Göteborg för några år sedan kraftsamlade med poliser från hela landet var de inte samtrimmade.

Som en reaktion på den inte alltför lyckade insatsen i Göteborg valde man något år senare att förhålla sig helt passiv vid Reclaim the City aktionen i Stockholm med resultat att halva Stureplan blev sönderslagen.

Nu har man insett att varken passivitet eller onödigt hög svansföring är en lyckad metod utan man har istället utvecklat en taktik som bygger på dialog och låg profil för att undvika onödig provokation, men med hög beredskap att sätta in stora resurser om det trots allt skulle behövas. Verkar vara en klok inriktning.

Siste talare var justitieutskottets ordförande, förre justitieministern Thomas Bodström (s). Till skillnad från sin efterträdare som deltog en hel dag och lyssnade på olika seminarier dök Bodström bara upp som gubben i brevlådan när han själv skulle beträda scenen. Det var tänkt att han tillsammans med länspolismästarna från Skåne respektive Stockholm skulle ge sin framtidsvision av polisen, men istället ägnade han större delen av talet åt att recensera dagens polis med framförallt fotbollen som referensram. Särskilt förberedd verkade han inte vara och någon inspiration gav det knappast åhörarna. Eller som någon uttryckte det efteråt: Han kom, han såg, han segade...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP