2007-04-02

Leva som man lär

Gudrun Schyman åker numera runt på storföretagens bolagsstämmor för att ställa krav på en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna.

Det är helt rätt. Istället för att ropa på kvotering via lagstiftning utövar den tidigare kommunisten sin ägarmakt och ställer krav på bolagen att förändra sig. Så bör det gå till i en demokrati som respekterar äganderätten.

Sen är det annan sak att Schyman inte själv lever som hon lär. I Feministiskt Initiativ består styrelsen nämligen av 12 kvinnor och bara 1 man...

1 kommentar(er):

Anonym,  2 april 2007 17:42  

Schyman hänvisar dessutom till en helt undermålig uppsats från Uppsala universitet. Den påstås visa att fler kvinnor i styrelsen leder till högre lönsamhet. Men eftersom lönsamhet definieras som kronor i absoluta tal, gynnas stora företag av den metoden.

Detta är bara en liten pinsam detalj. Självklart ska ägarna bestämma över bolaget. Det är ägarna som riskerar sina pengar och som har det yttersta ansvaret.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP