2007-04-20

Mona och Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna kan inte tigas ihjäl, men om man ska ta debatten med dem måste man vara bättre påläst och förberedd än vad Mona Sahlin var i TV4. Sahlin framstår knappast som någon seriös statsministerkandidat efter den insatsen.

Sverigedemokraterna är ett otäckt, främlingsfientligt parti som bygger sin politik på att expolatera människors oro inför dem som är annorlunda.

Men även om man, som Sverigedemokraterna, bortser från den solidaritet och medmänskighet som är själva grunden för en civiliserad flyktingpolitik så är faktiskt invandringen samhällsekonomiskt lönsam.

Det är bara att titta på efterkrigstidens starkaste ekonomi, nämligen USA. Deras tillväxt bygger till mycket stor del på invandring.

Låt oss bara jämföra med ett nyfött barn där skattebetalarna under 18-25 års tid får stå för kostnader som förlossning, barnomsorg, vab-dagar, grundskola, gymnasium, barnbidrag, studiebidrag, högskola, m m innan en vanlig svensk blir en produktiv skattebetalare. Det är mångmiljonbelopp det handlar om.

Ta sen en vuxen invandrare som har en stor, kanske all sin utbildning avklarad och som under ett par års tid får hjälp med att klara sin försörjning, lära sig svenska och hitta ett arbete. På Lidingö har 80 % av flyktingarna egen försörjning när introduktionsperioden är slut. Sett över deras livscykel är de samhällsekonomiskt mycket lönsamma.

Utan invandring skulle också den äldreomsorg Sverigedemokraterna säger sig vilja prioritera (framför just invandring) stå sig slätt. Var och varannan medarbetare där är just invandrare. Likaså skulle sjukvården ha stora problem utan alla de utländska läkare som arbetar på våra sjukhus, för att ta ett annat exempel. och hur ska vi klara de kommande årens stora pensionsavgångar om det inte vore för just invandring.

På Ericsson där jag arbetade tidigare var några av mina bästa medarbetare invandrare. Välutbildade, högpresterande indvidier som gjorde mer rätt för sig i samhället än vad Jimmie Åkesson någonsin kommer att göra. Människor som inte drivs av hat och rädsla utan fungerar ihop med andra och hela tiden försöker göra sitt bästa.

Låt oss vara lite mer generösa mot de som har flytt undan krig och förföljelse. Ge dem en möjlighet att starta på nytt och bygga sig en framtid i vårt glesbefolkade land väl medvetna om att det i slutändan faktiskt också är till glädje för oss själva.

3 kommentar(er):

Anonym,  20 april 2007 17:12  

Reagan sa något bra. staten är inte lösningen staten är problemet. De flesta problem skall lösas på plats.

Anonym,  20 april 2007 19:04  

Men eftersom en stat (USA) skapade problemet (kriget i Irak) kanske en annan stat (Sverige) måste bidra till en lösning.

Tänk om det var du själv som var drabbad, skulle inte du hoppas på lite medmänsklighet från andra?

Anonym,  20 april 2007 19:27  

Bravo Paul!
Sällan jag kan hålla med någon 100%, men detta inlägg är mitt i prick.
Jag har bara läst referat från debatten, men där ger Mona ett färglöst intryck.
Som boende i periferin har jag undrat vad det "svenska" är som SD säger sig vilja bevara, någon som vet?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP