2007-04-26

Byggnads avtal kan strida mot PuL

I det nyligen tecknade kollektivavtalet mellan Byggnads och Byggindustrierna finns det med en klausul om att facket ska ha rätt att få detaljerad personlig information även om anställda som inte är medlemmar i organisationen.

Detta kan strida mot Personuppgiftslagen (PuL) vilket nu ska prövas efter en anmälan till Datainspektionen. Det är bra att så sker eftersom arbetsgivarsidan inte hade modet att säga nej. För vilken rätt ska en fackförening ha att ta del av personlig information som rör människor som inte är medlemmar?

Efter Byggnads agerande nu och i samband med rättsprövningen av granskningsavgifterna liksom i Vaxholmsfallet (ni kommer ihåg när ombudsmännen stod på rad och skanderade "Go home" till de lettiska arbetarna) för att inte tala om Handels aktion mot salladsbaren i Göteborg är det uppenbart att regeringen behöver ompröva sin ståndpunkt och faktiskt reformera arbetsmarknadslagstiftningen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP