2007-04-20

Myndigförklara föräldrarna

Kreativiteten hos en del politiker när det gäller förslag som ska skapa det perfekt jämställda samhället tycks aldrig sina. Enligt Svenska Dagbladet föreslår nu folkpartiet att de s k vab-dagarna (vård av sjukt barn) ska kvoteras mellan föräldrarna. Varför då och med vilken rätt ska regering och riksdag sätta sig över hur en enskild familj planerar sin tillvaro?

Jag har i sammanhanget en bekännelse att göra. Mina barn är 14 och 15 år gamla och jag har aldrig "vabbat" en enda dag! Skamligt tycker säkert folkpartiet, men faktum är att jag har varit hemma ungefär lika mycket som min fru när barnen har varit sjuka. Jag hade nämligen fördelen av att till stor del kunna styra min egen arbetstid. Ibland utnyttjade jag flextid, ibland tog jag hem mobil och dator och satt och arbetade vid köksbordet medan sonen sov av sig febern, ibland tog jag igen förlorad arbetstid på helgen eller kvällen.

Samtidigt reste jag väldigt mycket under småbarnsperioden och det är klart att när jag befann mig i Kuala Lumpur eller Los Angeles var det inte helt lätt att plötsligt "vabba" om något av barnen blev förkyld utan då stannade min fru hemma istället.

Det var vårt sätt att lösa situationen och vi är säkert inte unika. En del har mor- och farföräldrar som ställer upp, andra jobber hemifrån för jämnan, osv. Ja, familjers situationer är helt enkelt olika och låter sig inte lösas med centralstyrda direktiv från folkpartiets riksdagskansli.

Att vara småbarnsförälder innebär redan idag ett svårt pussel, där tiden sällan räcker till och man som förälder/löntagare/make känner sig otillräcklig. Genom en generös föräldraförsäkring under barnets första levnadsår och när de är sjuka liksom en bra barnomsorg kan stat och kommun underlätta tillvaron under dessa stressiga år, men sluta med att försöka påtvinga alla människor vissa politiskt korrekta livsideal. Det är dags att myndigförklara landets föräldrar.

1 kommentar(er):

Anonym,  21 april 2007 19:32  

visst är det mycket märkligt att det finns en sådan oförståelse i alla läger för att inte alla familjer har samma förutsättningar och prioriteringar. Jag är själv inte förälder, men beskrev på min egen politiska blogg hur min framtid skulle kunna bli, och sedan ser jag att det är precis den situation du beskriver att du haft.

Samtidigt finns det en enorm konservativ kultur som utgår från att mamma är hemma när barnen är sjuka, eller att mamman är föräldraledig ett helt år, och inte kan förstå att vissa par vill dela på det. Kanske är denna mänskliga egenskap att se konformistiskt på sina medmänniskor det starkaste argumentet för att begränsa den politiska klåfingrigheten, för vad leder den till annat än att en styrande grupps fördomar och föreställningar i konformismens namn tvingas på alla andra?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP