2007-04-12

JO avfärdar anmälan

För en tid sedan JO-anmälde Hyresgästföreningen i Stockholm mig för att jag inte hade begärt att en privat fastighetsägares försäljning till en bostadsrättsförening skulle prövas av hyresnämnden.

Anmälan var ett led i en politisk kampanj från hyresgästföreningen som ogillade att hyresgäster fick möjlighet att köpa sina lägenheter, och därför försökte hitta sätt att stoppa, försena eller försvåra affärens genomförande. När jag inte ställde upp på att vara deras lydiga redskap JO-anmälde dem mig istället.

Hyresgästföreningen förväntade sig sannolikt inte att JO skulle intervenera, men uppnådde förmodligen ändå sitt egentliga syfte med anmälan - nämligen publicitet i media.

Att en myndighet eller politiker har blivit JO-anmäld är enligt journalistikens egen lilla röda nämligen alltid en nyhet oavsett substansen i anmälan. Sällan betraktas det däremot som en nyhet när JO (som i de flesta fall) avfärdar en anmälan. Därför har jag ingen förväntan på några braskande rubriker i morgondagens tidningar trots att JO med i princip vändande post konstaterat att det inte fanns någon grund för honom att utreda ärendet vidare.

2 kommentar(er):

Anonym,  13 april 2007 00:10  

Även om inte Lidingösidan har några "braskande rubriker" att tillgå så har vi i alla fall publicerat en artikel om att JO-anmälan inte togs upp till behandling. Det är en lika stor nyhet som att den skickades in, åtminstone för oss som arbetar med lokala nyheter på webben.

Paul Lindquist 13 april 2007 14:27  

Touché! Jag bugar ödmjukast inför den alltid välunderrättade Lidingösidan.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP