2008-04-07

Al Gore säljer sin trovärdighet för pengar

Enligt Smålandsposten har Växjö kommun bjudit in världens mest kände klimatdebattör, Al Gore, till en konferens i ämnet. Om han tackar ja är hans arvode inte mindre än 1,8 miljoner svenska kronor!!! Inte dåligt för en person som vill framstå som jordens klimathjälte...

I vilken mån det är väl använda skattepengar överlåter jag åt växjöborna att avgöra, men genom att begära sådana fantasisummor för ett framträdande undergräver Al Gore i mina ögon all sin trovärdighet. Saken blir inte bättre av att en brittisk domstol tidigare fastslagit att det finns ett antal faktafel i Gores Hollywood-produktion, En obekväm sanning.

Det känns som om Al Gore i klimathotet har hittat en lukrativ affärsidé som han försöker tjäna så mycket pengar på som möjligt. Precis som hans tidigare närmaste chef, ex-president Bill Clinton, som har dragit in inte mindre än 52 miljoner dollar (motsvarande 310 miljoner kronor med dagens låga dollarkurs) enbart på att hålla tal världen över sedan han avgick för 7 år sedan, utnyttjar Gore den prestige som finns i hans gamla ämbete. Det placerar honom (liksom Clinton) i samma fack som ett antal andra groteskt överbetalda underhållare, men någon större trovärdighet ger det inte.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP