2008-04-08

Som man frågar får man svar

I en mycket vinklad undersökning som avslöjas i Göteborgs-Posten har Sveriges kommuner och landsting (SKL) låtit folk svara på frågan om man föredrar ökad kvalitet i skolan, sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen framför sänkt skatt. Svaret är inte överraskande, de flesta föredrog ökad kvalitet.

Det är dock inte särskilt seriöst att ställa två alternativ som inte nödvändigtvis är inkompatibla mot varandra. Det är ungefär lika relevant att fråga om man föredrar högre kvalitet framför höjda löner för de anställda. Gissa vilket svar man då skulle få (förutom av de är anställda)?

Eller så kunde man fråga om svenska folket föredrar ökad kvalitet eller mer verksamhet i egen regi. Det finns ju mycket som tyder på att när verksamhet utsätts för konkurrens så ökar kvaliteten (samtidigt som kostnaderna sjunker.

Men så svartvit är ju inte tillvaron och det vet naturligtvis SKL:s ledning. Håkan Sörman, vd för SKL skriver exempelvis själv i ett kritiskt brev om socialstyrelsens äldreguide att "det är inte självklart att mer resurser och högre kostnader ger bättre resultat för brukaren". Därför är det minst sagt förvånande att man låter göra en sådan vinklad undersökning som bara tjänar ett syfte - nämligen att ge vänsterblocket politiska argument mot skattesänkningar.

Om höjd skatt vore det bästa receptet för kvaliteten i välfärdstjänsterna, då skulle Dals-Ed vara drömstället att bo på medan Vellinges kommunala service skulle vara den sämsta i landet. Men så är ju inte fallet. Kvaliteten bygger självfallet till stor del på vilka ekonomiska resurser man har till sitt förfogande, men också på hur man sköter dem. Ledarskapet, organisationen och medarbetarna är naturligtvis minst lika viktiga.

Lidingö rankas regelmässigt bland de bästa i landet i olika undersökningar. Detta trots att vi har en kommunalskatt som ligger långt under genomsnittet. Kanske har det något att göra med att vi använder oss av entreprenader för att sänka kostnaderna och öka kvaliteten, valfrihetssystem inom skola, barnomsorg och hemtjänst för att förbättra valfriheten och att vi fokuserar på kärnverksamheterna?

Dessa aspekter kommer dessvärre inte fram i SKL:s undersökning, men som man frågar får man svar.

Uppdatering: Sent omsider har även Aftonbladet uppmärksammat undersökningen (10/4) och drar på klassiskt kvällstidningsmaner slutsatsen att en majoritet vill betala mer i skatt. Kommentarer överflödiga...

2 kommentar(er):

Anonym,  8 april 2008 19:40  

Vi har ett 12-årig facit mellan 1994-2006 att världens högsta skatt INTE leder till högre kvalitét i sjukvården.

Denna sk. "undersökning" visar bara att opinionsföretagen kan vinkla verkligheten så som uppdragsgivaren önskar...

Anonym,  9 april 2008 10:59  

Den enda rimliga slutsats är att folk är missnöjda med vården idag. Tror tusan det att de flesta är beredd att betala lite extra OM det ger bättre vård (många gör det ju redan via privata försäkringar. Fråga istället folket om dom tror att högre skatt kommer att ge bättre sjukvård - det har ju aldrig funnits så mycket pengar i systemet som nu!!!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP