2008-04-18

Slopat utdelningsförbud?

Idag presenterade Michaël Koch sin utredning om EU, allmännyttan och hyrorna. Bakgrunden var att nuvarande lagstiftning kring allmännyttan tros strid mot EU:s konkurrenslagstiftning.

I utredningen föreslås att allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas och att hyressättningsreglerna ändras.

Michaël Koch presenterar två huvudalternativ, det ena bygger på att de kommunala bostadsbolagen drivs på affärsmässiga grunder, det andra att de drivs enligt självkostnadsprincip.

Båda modellerna ger utrymme för mer marknadsanpassade hyror som skulle minska svarthandeln och den omfattande andrahandsmarknaden, även om den modell där de kommunala bolagen drivs affärsmässigt ger den tydligaste effekten på det området.

Av de signaler som givits synes den affärsmässiga modellen dock vara politiskt omöjlig för regeringen att föreslå vilket är synd. Den skulle ge en sundare marknad där hyresgäster på samma sätt som villaägare och bostadsrättsinnehavare betalar för sin boendekostnad fullt ut.

Sen kan och bör man ge individuellt stöd till dem som av olika skäl inte har ekonomisk bärkraft att själva betala sin boendekostnad helt och hållet, men ett system som i huvudsak subventionerar höginskomsttagare i attraktiva områden (för det är mest de som bor där) känns inte rätt.

Ett viktigt förslag i utredningen som jag verkligen hoppas regeringen tar fasta på är att i båda modellerna föreslås utdelningsförbudet (som den tidigare socialdemokratiska regeringen införde) slopas. Det är oerhört viktigt då vi är många kommuner som har kapital i våra bolag efter fastighetsförsäljningar som istället kan användas till investeringar i skolor, äldreboenden och infrastruktur.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP