2008-04-03

Företagarna i sossarnas knä

Att socialdemokraterna känner en stor oro av Alliansens framgångar bland sina egna väljargrupper är väl känt. Samtidigt har man haft uppenbara svårigheter att utveckla sin politik för att kunna möta dagens problem istället för gårdagens.

Men idag gör man faktiskt ett försök. I en DN Debatt-artikel visar man för första gången att man ser företagare som något mer än potentiella skattesubjekt. Man skriver om tjänstesektorns ökade betydelse och därmed de små företagens. Man erkänner den otrygghet som finns med att vara företagare, att allt inte bara är guld och gröna skogar. Och man konstaterar att alltfler kommer att vara företagare framöver.

I viss mån landar man också i kloka förslag som att en företagares sjuklön borde baseras på den egna taxerade inkomsten (låter självklart, man kan ju undra varför socialdemokraterna inte tänkte på det när de satt i regeringsställning?) och inte jämföras med en anställds lön med liknande arbetsuppgifter. Trots allt har man ju betalat in egenavgifter på hela sin lön.

Men flera av förslagen är ändå klassiskt socialdemokratiska lösningar, nämligen bidrag, bidrag och åter bidrag. Ett "riskkapitalstöd" som inte är riskkapital utan ett bidrag, subventionerade försäkringar och starta åter-stöd.

Det är som om man inte förstår betydelsen av att företag går med vinst och bär sig själva. I socialdemokraternas Sverige förväntas en företagare istället ta allt ansvar, men ges små möjligheter att bli rik på sitt företagande. Numera kan de i alla fall räkna med att få lite mer bidrag.

Det som kanske är mest intressant med artikeln är att socialdemokraterna har tagit fram förslagen i nära samarbete med Företagarna. Att socialdemokraterna på detta sätt vill legitimera sin politik är inte förvånande. Mer uppseendeväckande är däremot att Företagarna väljer att sätta sig i sossarnas knä.

Samtidigt sågar Företagarnas VD, Anna Stina Nordmark, regeringens utredning - trots att den inte har lagt fram några förslag ännu. Vad är det politiska motivet för detta?

Har Företagarna redan glömt bort att socialdemokraterna i decennier har gjort allt man kan för att försvåra för företagen och företagarna? Beskattning, arbetsmarknadslagstiftning och andra regelverk har i många stycken utgått från att företagare och då i synnerhet småföretagare fuskar med skatten och försöker utnyttja sin arbetskraft. Har man också glömt bort hur socialdemokraternas fackliga gren agerat i fall som den numera berömda salladsbaren i Göteborg?

De skulle vara intressant att höra vad Företagarnas 55 000 medlemsföretag tycker om sidbytet...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP