2008-04-16

Försiktig vårbudget

Mot bakgrund av den amerikanska bolånekrisen är det inte förvånande att finansminister Borgs vårbudget präglas av en viss försiktighet. Även om den svenska ekonomin har klarat sig förhållandevis bra skruvas nu tillväxtsiffrorna ner vilket naturligtvis påverkar statens budgetutrymme.

Enligt konjunkturinstitutet finns det ändå ett reform- och skattesänkningsutrymme om ca 30 miljarder kronor nästa år vilket regeringen planerar att använda till ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget, begränsning av den statliga inkomstskatten, förbättrade villkor för de sämst ställda pensionärerna, satsning på infrastruktur och forskning, minskad företagsbeskattning samt bättre villkor och enklare regelverk för små och växande företag. Man kommer också att satsa på psykiatrin, ökat pedagogiskt inslag i förskolan samt en förstärkning av integrationspolitiken.

Även om inga detaljer ännu är kända - de kommer först med höstbudgeten - signalerar ovanstående kloka satsningar från regeringen. Det är egentligen bara ett avskaffande av värnskatten som saknas.

Oppositionen gnäller naturligtvis och menar att allt gott som har hänt är deras förtjänst medan den sämre utvecklingen framöver enbart beror på den nya regeringen. Deras utspel är allt annat än trovärdigt.

Det var först när Alliansen tillträdde och införde jobbskatteavdrag kombinerat med en omläggning av arbetsmarknadspolitiken som arbetslöshetsminskningen tog fart - och då hade vi haft en internationell högkonjunktur i flera år.

På samma sätt bär det löjets skimmer när Thomas Östros skyller den dämpade världskonjunkturen på Fredrik Reinfeldt och hans regering. Faktum är att Sverige har ett bättre utgångsläge än de flesta andra länder och har så här långt bara påverkats marginellt.

Källor: SvD DN DN1 DN2 DN3

2 kommentar(er):

Grottolle 16 april 2008 21:15  

Ja experterna säger ju att det tar ca två år innan arbetsmarknadspolitik gör genomslag på arbetsmarknaden..Så det är nu vi får se hur bra Alliansens arbetsmarknadspolitik är..Om det är som du säger så måste ju arbetslösheten sjunka snabbt nu. Så vi får se om du har rätt

Anonym,  17 april 2008 13:43  

Om det nu enligt experterna tar två år så är det med andra ord rätt tydligt att krisen i början på 90-talet helt berodde på sossarnas styre under slutet av 80-talet. Arbetslösheten ökade med 1000 personer i månaden i 180 dagar före valet 1991. 92-93 vände det och efter valet 1994 sjönk arbetslösheten med cirka 1000 personer i månaden...

Fast det är ju iof sig ingen nyhet, det redovisade ju sossarna i finansdepartementet redan i vårbudgeten 2002, bilaga 5...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP