2008-04-15

Socialdemokrater vill höja trängselskatt för "rika"

I en motion till den socialdemokratiska arbetarkommunens årsmöte föreslås att trängselskattens storlek ska baseras på taxerad inkomst.

Detta är ytterligare ett exempel på hur socialdemokrater vill öka progressiviteten i skattesystemet och bestraffa dem som av en eller annan anledning tjänar över genomsnittet.

Ett annat exempel är att Mona Sahlin uttalat att hon kan tänka sig att höja värnskatten ytterligare, en skatt som skulle vara tillfällig och som inte fyller något annat syfte än att tillfredställa avundsjukans apostlar.

Det som är oroande är att Alliansregeringen inte lyckades avskaffa trängselskatten trots att en majoritet i regionen röstade emot och nu tycks sakna vilja att avskaffa värnskatten. Det gör att socialdemokraterna flyttar positionerna längre vänsterut och därmed vad som uppfattas som politikens mittfåra.

Källa: DN

1 kommentar(er):

Anton Andersson 17 april 2008 09:23  

Jag hoppas att du får rätt i din analys av politik förskjutningen.
Tyvärr kommer nog inte årsmötet att anta motionen. Men jag hoppas du får rätt för en vänsterflyttning är nödvändig!

/Anton, med i klubben som motionerat

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP