2008-11-17

Klimatlarm på felaktig grund

Förra veckan aviserade NASA:s Goddard Institute for Space Studies (GISS) att förra månaden var den varmaste oktobermånad som någonsin uppmätts. Till stöd för sin slutsats hade man mätningar från Ryssland som visade upp till tio grader varmare temperatur än normalt.

Problemet var bara att mätningarna inte var gjorda under oktober utan brittiska The Daily Telegraph kunde i gårdagens tidning avslöja att man hade kopierat föregående månads statistik.

När GISS konfronteras med avslöjandet skyller man på att uppgifterna kommer från en annan organisation och att man saknar resurser att verifiera dem. Men med tanke på hur alarmerande uppgifterna var borde väl just det vara ett vetenskapligt instituts första åtgärd innan man publicerar dem och drar långtgående slutsatser.

GISS är inte heller vilket forskningsinstitut som helst utan en av de fyra som IPCC använder sig av i sina rapporter och dess chef, Dr James Hansen, den som mer eller mindre drog igång klimatdebatten i samband med ett senatsförhör 1988 där Al Gore var ordförande.

Det är heller inte första gången som GISS är ute i blåsväder. Dr Hansen hävdade exempelvis tidigare att 90-talet var det varmaste decenniet under 1900-talet, men tvingades förra året erkänna att 30-talet faktiskt hade varit varmare.

Det finns skäl att börja behandla den här synnerligen viktiga frågan på det vetenskapliga sätt som annan forskning bedrivs, dvs öppet och kritiskt.

Läs även: Climate Audit Watts Up With That? Dick Erixon

2 kommentar(er):

Anonym,  24 november 2008 kl. 08:25  

"Dr Hansen hävdade exempelvis tidigare att 90-talet var det varmaste decenniet under 1900-talet, men tvingades förra året erkänna att 30-talet faktiskt hade varit varmare."
Nu är ju det en sanning med stor modifikation. Det som skedde var att ohomogeniserade dataserier gav 1998 som det varmaste året hunder 1900-talet i USA. När dessa serier homogeniserades genom att ta bort inflytande av artificiella värmekällor (vägar, byggnader, miljöförändringar omkring stationen etc) blev 1934 det varmaste året i USA. Det hade alltså inget med globala värden att göra, ej heller årtionden.

Camilla Grepe 25 november 2008 kl. 14:15  

Vad säger temeraturdata från USA under 30-talet om världen i stort vid samma tid? Är 30-talets globala mätdata överhuvudtaget jämförbara med dagens? Idag har vi även tillgång till mätdata från obemannade mätstationer på otillgängliga platser med extremt klimat.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP