2008-11-13

Svårhanterligt provvalsresultat

Idag presenterades resultatet av moderaternas interna medlemsprovval inför valet till europaparlamentet. Resultatet för de tio första kandidaterna blev följande:

1. Gunnar Hökmark 3699 röster
2. Christofer Fjellner 2841
3. Anna Maria Corazza Bildt 2112
4. Anna Ibrisagic 1874
5. Hans Wallmark 1686
6. Susanna Haby 1283
7. Walburga Habsburg Douglas 1246
8. Pia Kinhult 1090
9. Ann-Cathrine Hjerdt 782
10. Maria Buntevski Lennartsson 781

Omröstningen blir inte helt lätt att hantera för nomineringskommittén då partiledningens krav (trots beslut från senaste partistämman att vi inte ska kvotera) att de två första platserna ska innehas av en man och en kvinna liksom att de fyra första platserna ska innehas av två män och två kvinnor.

Det senare är ju löst genom provvalsresultatet, men inte det första. Min gissning är att Christoffer Fjellner sitter löst och kommer att flyttas ner till en tredjeplats, trots att han har 35 % fler röster än Carl Bildts fru samt en lång och gedigen politisk erfarenhet på nationell nivå som tidigare MUF-ordförande och nu senast 5 år som parlamentsledamot (den näst yngste i hela parlamentet).

Om nominieringskommittén ska följa partiledningens direktiv och flytta om i listan uppstår också frågan om vem som ska lyftas upp? Blir det fru Bildt eller den betydligt mer erfarna Anna Ibrisagic som liksom Christoffer Fjellner redan sitter i EU-parlamentet och som i så fall bryter upp Stockholmsdominansen i toppen?

Nomineringskommittén förväntas nämligen också lägga vikt vid mångfaldsperspektivet, att toppkandidaterna avspeglar väljarkåren åldersmässigt samt att det finns en geografisk spridning.

Mångfaldsperspektivet torde vara väl uppfyllt med två invandrare bland de fyra främsta och ytterligare en bland de tio bäst placerade i provvalet. Åldersfördelningen är väl också rimligt bra, men just den geografiska fördelningen är ett dilemma för nomineringskommittén.

Provvalet har alltså vunnits av tre stocholmare med en norrlänning på fjärde plats. Utifrån förra valresultatet och dagens opinionsmätningar får man nog betrakta de 4 första platserna som tämligen säkra, den femte som en god möjlighet och ett sjätte mandat som högst osäkert (men ingenting är givet innan ett val).

Kommer de stora länsförbunden från Skåne och Västra Götaland att acceptera att ingen av deras kandidater finns på en "säker plats". I provvalet hamnade de på plats 5 (Hans Wallmark) respektive 6 (Susanna Haby). Samtidigt är det svårt att negligera de stora skillnaderna i provvalsresultat. Christoffer Fjellner fick t ex mer än dubbelt så många röster som Susanna Haby.

I slutet av månaden kommer nomineringskommittén att presentera sitt förslag. Det blir spännande att se vad de kommer fram till.

En sak är jag dock tämligen säker på. Listan kommer att toppas av Gunnar Hökmark och det kommer han att göra med den äran.

6 kommentar(er):

Per Hagwall 13 november 2008 14:28  

Samtidigt kan man konstatera att det inte finns en enda urstockholmare med bland de tio översta; Hökmark är från Ystad, Fjellner från Enköping och Anna Maria Corazza Bildt från Rom.
[nitpick]Dessutom missade du en invandrare[/nitpick]:
Maria Buntevski Lennartsson kom från Makedonien som sjuåring.

Anna K 13 november 2008 22:59  

Bra inlägg. Varför stirra sig blind på geografi. Representerar man Sverige bättre för att man bor i en viss stad/region? Jag hoppas dock man respekterar provvalsresultatet. Det är inte ok att flytta ner Fjellner pga. kön. Gunnar är värdig sin första plats och Fjellner sin andra plats. Då båda gör ett lysande jobb i Europaparlamentet.
/Anna

Per Hagwall 14 november 2008 00:15  

Kan inte undanhålla publiken detta inlägg som den gamle MUF-aren Torsten Svenonius gjorde på moderatforumet.
:-)
==========================

Den som hävdar att näst sista siffran i personnumret ska vara avgörande har inte fattat någonting av diskussionen om könet som social konstruktion.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1886131.svd

Mig veterligen var det inte angivet i provalshandlingarna vilka kandidater som ansågs vara män respektive kvinnor så partistyrelsens direktiv är inget hinder för att låta provvalsresultatet gälla.

Personligen bryr jag mig inte om huruvida Hökmark och Fjellner väljer en fast uppdelning eller turas om att vara kvinna ...

Anonym,  14 november 2008 08:53  

Jag tror att både Fjellner och Hökmark har stora chanser att placeras på två av de fyra topplatserna. Det verkar oklart om det är varannan man/kvinna som gäller så ordning kan vara svår att spekulera i. Som toppnamn tror jag du helt missat riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas. Jag googlade på henne och kan notera att hon är den svensk som jobbat längst i Europaparlamentet,14 år. Tydligen sitter hon redan i EPP:s "partistyrelse", EEP- byrån, och har ett kontaktnät som är svårslaget. Här ligger både Fjellner och Hökmark i lä och om det handlar om att få större genomslag för Sveriges linje.

Anonym,  8 december 2008 15:01  

Anna Maria Corazza Bildt är gift med Carl Bildt och om hon tar en plats så har vi ÄNNU en politisk familj. Nåt som M är bra på att bilda sedan tidigare.

Anonym,  8 december 2008 16:25  

A.P.SE!

Det är inte svårt att gissa vilket par du syftar på, men skillnaden haltar. Fredrik och Filippa Reinfeldt har haft varsin politisk karriär på egna meriter. Snarare har Fredriks partiledarskap varit en hämsko för Filippa som idag sannolikt varit finanslandstingsråd annars.

Anna Maria Corazza Bildt har däremot inga politiska uppdrag för moderaterna annat än att hon lär sitta i den lokala styrelsen för moderaterna i Stockholms stad. Hon hade fått i närheten av det antal röster hon fick om hon inte varit gift med Carl Bildt.

Dessutom har hon rätt konservativa (sydeuropeiska) åsikter vad gäller familjepolitik som kanske inte hör hemma i de nya moderaterna...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP