2008-11-19

Manipulerad bild

En av mina läsare påpekar i mail att den bild som Svenska Dagbladet använder för att illustrera Lars Berns debattartikel som jag kommenterade igår är mainipulerad. Samma bild har används av Dagens Industri tidigare och kommer ursprungligen från Greenpeace.

Hur ser man då att den är manipulerad? Jo, för det första är det omöjligt för en valross att kravla sig up på en iskant som denna som ligger mer en 50 cm ovan vattenytan. För det andra skulle isen ha brutits av omgående eftersom valrossen på bilden väger bortåt 500 kg eller mer.

Ytterligare ett exempel på att man bör förhålla sig kritiskt till det som presenteras som etablerade sanningar, i synnerhet sådana som inte "får ifrågasättas", vilket för övrigt Jönköpings-Posten reflekterar över i dagens ledare.

5 kommentar(er):

Magnus 19 november 2008 23:38  

Men det Lars försöker förvirra med är ju fel...

Paul Lindquist 20 november 2008 09:26  

Det är möjligt att han har, eller så har du fel. Som lekman försöker jag följa klimatdebatten för att kunna bilda mig en egen uppfattning.

Jag påstår på intet sätt att jag vet att dem du kallar för "klimatskeptiker" har rätt, men jag blir inte särskilt övertygad av er klimatalarmister heller. Just nu lutar jag nog mer åt att "klimatskeptikerna" är mer trovärdiga.

En av anledningarna till detta är hur ni klimatalarmister för debatten. Istället för att möta skeptikernas kritik av era teorier med sakargument ifrågasätter ni deras motiv och använder argument som att det är "konsensus" kring den globala uppvärmningen eller att 25oo klimatforskare inte kan ha fel. Låt mig bara påminna om att det fanns en tid då den samlade vetenskapen ansåg att jorden var platt och så sent som på 70-talet varnade klimatforskarna för en ny istid.

På din egen blogg (som du länkar till ovan) ifrågasätter du dessutom att SvD överhuvudtaget publicerar en kritisk artikel och du och dina kollegor modererar kommentarer bl a på kriteriet "inte skriva gamla redan många gånger motbevisade påståenden". Ett sådant agerande stärker inte eran egen trovärdighet.

Anonym,  28 november 2008 21:50  

Att koldioxid är en så kallad växthusgas är väldigt grundläggande fysiska fakta, ungefär som att vatten förångas vid 100 grader.
Här är en väldigt bra introduktion från Naturvårdsverket:

http://swenviro.naturvardsverket.se/dokument/epi/klimat_flash/1111.shtml

Det faktum att atmosfären innehåller väldigt små mängder koldioxid, jämfört med till exempel syre, tas ibland som ett argument för att våra utsläpp inte kan ligga bakom den globala uppvärmningen. I själva verket är det tvärtom. Att koldioxiden redan har en så stark uppvärmande effekt på vårt nuvarande klimat, trots den låga koncentrationen, ger en fingervisning om att även små tillskott av koldioxid till atmosfären får stor effekt.

Utan de livsnödvändiga växthusgaserna, som vattenånga och koldioxid, skulle medeltemperaturen på jorden vara minus 18-19 grader. Tack vare dem är vår medeltemperatur istället runt 14-15 grader plus.
Problemet är att vi nu tillför enorma mängder fossil koldioxid från kol och olja som bands i jordskorpan för hundratals miljoner år sedan.
Den koldioxiden är inte längre en del av biosfären och därför rubbar det balansen med global uppvärmning som följd.

Att Arktis nu smälter i en hastighet som överstiger IPCC:s värsta mardröm borde få även den mest hårdnackade klimatskeptiker att fundera en extra gång.

Anonym,  29 november 2008 16:43  

"Låt mig bara påminna om att det fanns en tid då den samlade vetenskapen ansåg att jorden var platt"

Detta är faktiskt en myt. Att jorden är rund har varit allmänt känt bland västvärldens vetenskapsmän sedan Ptolemaios, cirka 150 e. Kr.

Redan flera hundra år tidigare hade en grekisk vetenskapsman i Alexandria (Erathostenos) lyckats räkna ut jordens omkrets genom att mäta, och jämföra hur skuggor föll på olika platser.

Anonym,  30 november 2008 11:16  

En förvirrad debatt beror ofta på att det som debatteras är oklart på flera nivåer. Detta gäller klimatfrågan i allra högsta grad.

En vetenskaplig debatt gäller om temperaturen stiger eller ej, om rapporterade skillnader beror på att urvalet av mätpunkter har varierat, sättet att mäta, platser man mäter på osv. Vissa tolkningar av mätningar tyder snarast på sjunkande temperatur det senaste decenniet.

En annan debatt gäller vad som orsakat en möjlig generell temperaturökning: växthusgaser, solstormar eller andra faktorer.

En tredje debatt gäller koldioxidens bidrag till växthusgaserna.

En fjärde debatt mänskliga aktiviteters bidrag till koldixodidinnehållet i atmosfären.

Ett sätt att förvilla debatten är då om någon som Lars Bern påpekar att belägg saknas i en del (jag tror mig minnas det var att det bara finns en obevisad hypotes i form av en datormodell för människans påverkan på koldioxidhalterna) så kontrar man med att klimatforskarna minsann är överens om att temperaturen ökar. Men det gör inte Lars Berns' kritik mindre befogad; tvärtom är det sättet att bemöta kritiken ett skäl att öka skepsisen gentemot hans motståndare!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP