2008-11-11

Årets politiker i näringslivet

I dagens posthög damp det ner en intressant inbjudan. Det är ALMI Företagspartner Stockholm AB tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm som har inrättat ett nyinstiftat pris Polstjärnan som ska ges till en person med politisk erfarenhet som har gjort betydande insatser i styrelsearbete i näringslivet.

Priset inrättas för att uppmärksamma Ulf Adelsohn som nu avgår som styrelseordförande för ALMI och som just kan beskrivas som en förebild i sammanhanget, i likhet med personer som Carl Bildt (nu åter i toppolitiken), Carl Cederschiöld och Anders Sundström.

Tyvärr är det alltför få i näringslivet som har en gedigen politisk erfarenhet. Men även det motsatta gäller. En majoritet av riksdagsledamöterna har sin bakgrund i den offentliga sektorn eller från olika intresseorganisationer, om man nu överhuvudtaget har arbetat utanför den partipolitiska sfären.

Detta är ett problem eftersom människor präglas av sin bakgrund vilket i förlängningen påverkar vilka beslut som fattas. Om Sverige ska få fart på tillväxten måste de som fattar de avgörande besluten verkligen förstå hur tillväxt skapas och inte bara hur man enligt den senaste sociala ingenjörsformeln fördelar en minskande kaka.

I kommunalpolitiken är fördelningen som regel bättre, men även här är företagare klart underrepresenterade.

Den offentliga sektorn har mycket att lära av näringslivet, inte minst när det gäller den grundläggande förståelsen för hur tillväxt skapas. Likaså kan man ta lärdom av näringslivets betydligt mer effektiva beslutsprocesser, utan att för den skull göra avkall på det demokratiska inflytandet. Om vi som är politiker i större utsträckning skulle våga släppa ifrån oss makt till medborgarna och samtidigt låta medarbetare ute på fältet ta större ansvar skulle mycket vara vunnet.

Men även näringslivet kan lära sig av politiken. Inte minst hur man marknadsför idéer och förankrar beslut bland berörda, liksom politikers förmåga att kunna se saker ur andra perspektiv.

Det behövs fler företagare i politiken, men också fler politiker i näringslivet. Anders Sundström, Ulf Adelsohn, Carl Cederschiöld och tidigare Carl Bildt är alla goda exempel på hur man tar tillvara framstående politikers kompetens, erfarenhet och kontaktnät. Om fler företag följde tog till vara på sådan erfarenhet skulle både näringslivet och politiken vinna på detta.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP