2008-11-29

Även flyktingar måste få välja var de vill bo

Att vägra ersättning till den flykting som under asyltiden väljer ett eget boende (EBO) i en "överetablerad" kommun är, precis som Svenska Dagbladet skriver, fel. Rent taktiskt gentemot Sverigedemokraterna kanske det är ett klokt beslut, men likväl är det principiellt fel.

Rätten att få bosätta sig vara man vill är fundamental och den borde även gälla under den period som ens rätt att stanna i Sverige prövas. Arbetsgruppens bärande argument, att den som behöver så mycket stöd av samhället, måste finna sig i vissa begränsningar, håller inte.

För det första startar inte det riktiga introduktionsarbetet förrän flyktingen erhållit uppehållstillstånd, dvs inga ansträngningar görs ändå för att få vederbörande i arbete. Alltså kan det ur det perspektivet inte motivera ett förbud att på på en viss plats.

För det andra ligger de flesta kommuner som skulle kunna hävda att de är "överetablerade" i eller nära arbetsmarknadsregioner med goda förutsättningar. Alltså är inte det heller ett skäl.

För det tredje utgår man felaktigt från att det är dåligt att landsmän söker sig till varandra eller dit vänner och släktingar bor. det är en fundamental felsyn. Tänk dig själv att du skulle fly till ett främmande land. Var har du då bäst förutsättningar att börja om, på en plats där ingen annan talar ditt språk och där du helt saknar nätverk eller på en ort där andra med liknande bakgrund kan hjälpa dig att finna dig till rätta?

För det fjärde, vad är en "överetablerad" kommun och vem ska avgöra det. kriterierna är okända och utrymme för godtycke är stor. Gissa om ett antal kommuner där exempelvis Sverigedemokraterna har ett visst inflytande kommer att hävda sin "status". Att hantera den frågan politiskt blir nog inte så lätt.

Det finns ingen anledning att i praktiken förbjuda flyktingar att under asylsökningsprocessen bo var de vill. När de sen väl har fått uppehållstillstånd och ska ut på arbetsmarknaden måste däremot samma regler som för alla andra gälla. behöver man flytta för att få ett jobb ska man göra det. Ingen som kan arbeta ska kunna kräva att bli försörjd av samhället.

Läs även: DN DN2

4 kommentar(er):

Anonym,  29 november 2008 14:42  

Finns en bättre lösning, totalstopp.

Anonym,  29 november 2008 15:41  

Finns en bättre lösning, Sverigedemokraterna.

Anonym,  30 november 2008 00:20  

Finns en bättre lösning, ett bättre system för att ta hand om dom som kommer hit!
Sverigedemokraterna är ingen lösning!

Anonym,  2 december 2008 08:19  

SD är enda partiet med någon form av verklighetsförankring. Tyvärr handlar riksdagspartierna bara om politruker och att partieliten styr långt långt från vanligt folk.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP