2008-11-18

Växthuseffekten ifrågasätts igen

SvD Brännpunkt idag ifrågasätter teknologie doktor Lars Bern teorin om växthusgaser och den globala uppvärmningen. Att koldioxidhalten förvisso ökar på grund av mänsklig aktivitet menar han är bevisat, men inte att det i sin tur leder till en global uppvärmning.

Just nu verkar all miljöpolitik handla om att minska utsläppen av koldioxid, en luktfri och ofarlig gas som tvärtom är nödvändig för växtligheten och därmed mänsklighetens överlevnad, fast väldigt lite tyder på att det har någon klimatpåverkan.

Ta bara utsläppen från bilar. Allt fokus ligger på att begränsa just koldioxidutsläppen trots att avgaserna innehåller en mängd andra, bevisligen skadliga, ämnen såsom: kväveoxider, sotpartiklar, kolväten, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, bensen, butadien, bensapyren, marknära ozon och kolmonoxid.

Är detta verkligen optimal miljöpolitik?

1 kommentar(er):

Anonym,  18 november 2008 19:05  

Som så ofta träffar du huvudet på spiken, Paul!

Tyvärr är vetenskapsmän bara människor och som vanlig medborgare måste man öka sin skepsis när ett vetenskapligt område blir "populärt". Det kan röra sig om så mänskliga frestelser som personlig berömmelse eller chansen till ökade forskningsanslag. Mina insikter kommer från den medicinska forskningsvärlden men jag ser inga skäl till varför forskare inom andra sektorer skulle visa mindre prov på mänskliga svagheter. Det du påpekar om korskopplingar mellan mellan märkliga resultatrapporter och de grupper som givit upphov till larmen ger starkt stöd för att ha ett kritiskt förhållningssätt till "trender" inom naturvetenskapen.

Många larm om hälsohot bygger på laboratoriestudier där man studerar laboratoriedjurs reaktioner på höga doser av kemiska ämnen. För ungefär 25 år sedan var stekt kött lika med cancer i magtarmkanalen. Det byggde på att koncentrerade mängder av ämnen som bildas vid stekning eller grillning av kött sprutades rakt in i råttlever och många av råttorna fick levercancer. Men när vi grillar eller steker kött sprutar vi inte i stekskyn direkt i levern.

I början av 1990-talet var larmet att spermierna håller på att ta slut. Främst en grupp i Danmark har sedan dess fått stora forskningsanslag, men hittills har man inte kunnat finna svar i naturen på varför spermier verkade bli färre. Däremot finns det en rad biologiska och laboratorietekniska förklaringar till resultaten som inte alls har med miljöförstöring eller andra viktiga samhällsfrågor att göra. Man skulle kunna uttrycka det så att politiker visat kurage genom att anslå mycket forskningspengar till projekt som inte ökat vårt kunnande det minsta.

Men åter till frågan om "bevisligen skadliga ämnen". Tar man saker ur sitt sammanhang kan man visa att det mesta är skadligt. Det finns ett ämne i vår atmosfär, som om vi exponerar mänskliga celler för det, så ökar risken för svåra cellskador och celldöd. Det giftiga ämnet kallar forskarna oxygen och vi andra syre. Och det finns enkla fysiologiska förklaringar till hur det kan komma sig att det livsnödvändiga syret är ett av de giftigaste ämnena för kroppens celler, men ibland känns det frestande att starta en larmlavin om det farliga oxygenet!

Slutligen - i listan finns ett mycket farligt ämne (även farligare än oxygen): kolmonoxid eller kolos. Den luktfria gasen dödar även i mycket låga koncentrationer, därför att den hindrar syret att transporteras in i kroppen från lungorna. Så i varje fall i detta fall kan man skriva under på beskrivningen "bevisligen skadliga ämnen". Andra ämnen kan givetvis vara skadliga och flera av de listade ämnena släpps dagligen ut i omgivningen utan någon nyttig verksamhet i utbyte - nämligen de som finns i tobaksrök. Och för rökarna är inte lungcancer den stora hälsorisken - de flesta storrökarna dör i sviterna av en hjärtkärlsjukdom...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP